torsdag 18 december 2008

Svenska Akademien bör förbättra betydelserna av orden "fildelning" och "nedladdning"

Fildelning - upphovsrättsskyddat material - piratkopiering - nedladdning.

Ni känner igen orden. Beroende på vem som använder dem så används de på olika sätt och med olika betydelser. Journalister och artister och alla andra använder orden lite här och lite där.

Men, faktum är att Svenska Akademien har identifierat både "fildelning" och "nedladdning" som nya svenska ord, om än med rätt korta och luddiga förklaringar. Fildelning definieras som en dataterm med betydelsen "utdelning av filer mellan olika datorer i ett nätverk." Nedladdning definieras också som dataterm men med en mycket kort beskrivning, "t.ex. att ladda ned film från nätet."

Enligt Datatermgruppen är fildelning: "tillgängliggörande av filer på en dator för kopiering från andra datorer i samma datornät."

I en kommenter skriver Datatermgruppen: "Delning står här för ’det att dela med sig’. Fildelningstekniken är etablerad och okontroversiell i lokala datornät utan särskild filserver (så kallade icke-hierarkiska nät). Även om det på senare tid blivit vanligt att via fildelning ge andra tillgång till upphovsrättsskyddat material som filmer och musik på Internet, så står termen fildelning i sig inte för något olagligt. För fildelning av sådant upphovsrättsskyddat material rekommenderar vi piratkopiering på nätet."

Det har tagit rätt många år innan P2P-tekniken har accepterats som en ny och spännande teknologi för underhållningsindustrierna, även om det fortfarande finns mycket kvar att göra. I Sverige har vi t.o.m. två riktigt bra filmtjänster som bygger på fildelningsprotokollet Bittorrent, www.headweb.com och www.ameibo.com, och allt oftare hör jag nu musiker och branschmänniskor vara de som säger: "Fildelning är inte olagligt i sig." Det är bra. Det visar att vi åtminstone börjar få lite konsensus när det gäller betydelsen av orden "fildelning" och "nedladdning."

Men, jag tror det behövs ännu tydligare definitioner, framför allt från SAOL.

Nästan alltid får jag frågor från studenter som jag föreläser för: "Fildelar du?" eller "Sysslar du med nedladdning?"

Vad ska jag svara?

Ja, det är klart jag gör. Det gör alla. Jämt. Men jag måste samtidigt förklara för dem att de troligen har en helt felaktig uppfattning om vad orden fildelning och nedladdning betyder.

Med tanke på att internet och de nya digitala medierna blivit så viktiga för alla delar av samhället, och kommer att bli ännu viktigare framöver i takt med att vi digitaliserar och virtualiserar allt fler processer och funktioner i vår vardag, skulle det också behövas en rejäl genomgång av hur man lär ut betydelsen av de här begreppen i skolan. Jag skulle gärna vilja se hur t.ex. lärare i svenska i grundskolan lär ut de här orden.

Men först och främst, Svenska Akademien borde ge orden "fildelning" och "nedladdning" en mycket mer detaljerad betydelse i ordlistan. Orden måste få en ännu tydligare särskiljning från begreppet piratkopiering.

Så, jag har just skickat in lite förslag till Svenska Akademien om nya definitioner i nästa upplaga. Under ordet nedladdning tycker jag t.ex. man ska ha med följande: "detsamma som kopiering av data från internet till lokal lagring eller användning," eller något liknande, inte så kort och luddigt som det är idag.

Ju fler som ligger på SAOL om det här, desto bättre tror jag. Här kan ni skicka in förslag: http://www.saol.se/SAOL_nominee.html

måndag 15 december 2008

Evangelister och teknikidioter

Chris Heilmann, som kallar sig "evangelist" och jobbar för Yahoo, säger i en artikel på DI.se: "Illegal fildelning kan inte stoppas" och "Jag tror att det är bättre att ansluta sig än att försöka bekämpa." Samma inställning som de flesta datavetare och tekniker ställer sig bakom.

Jag funderar lite på varför det är sån skillnad i åsikter och övertygelser mellan de som kan tekniken och de som inte kan tekniken? Bert Karlsson har inte skrivit ett SMS i hela sitt liv och mailar inte, enligt en artikel om teknikidioter i Aftonbladet. Jan Guillou får sina mail utskrivna av sin fru och håller just på att lära sig att googla. Jonas Gardell säger själv att han inte alls kan teknik på sin blogg. Men alla de här har en sak gemensamt, de har samma bestämda åsikter om hur internet ska vara utformat och hur upphovsrätten ska upprätthållas online.

Varför är det hela tiden så att de som förstår tekniken försöker förklara för de som inte kan tekniken att den decentraliserade spridningen inte går att stoppa, helt enkelt därför att själva internet som sådant bygger på den sortens kopiering? Ett hjul rullar, det flyger inte. En miniräknare är bra på addition, subtraktion och multiplikation, men är värdelös att spika med. Internet är bra på att skapa kopior. Det är själva grunden. Om vi vill ha ett annat internet måste vi stänga ned det nuvarande och göra om det från början.

Alla teknologier har inneboende egenskaper. Digitaliseringens mekanismer är likadana oberoende av om det handlar om datorer eller andra tillämpningar, digital distribution handlar alltid om att kopiera. Allt som går att titta eller lyssna på kommer alltid att kunna kopieras och kommer alltid att kunna spridas. Du kan du dra ur nätverkskabeln eller stänga av det trådlösa nätverkskortet och ändå fortsätta läsa de här orden, helt enkelt därför att det du tittar på just nu är en lokal kopia av min blogg som du har laddat ned till din dator. Just nu "är" du inte på min blogg, du läser från en kopia i en cache-mapp på din egen dator.

Jag har "fildelat" min blogg till dig och du har "laddat ned" bloggen till din dator.

Någonstans måste "evangalisterna" och "teknikidioterna" mötas. Och då menar jag inte i polariserade debatter i Riksdagen, utan de måste börja hänga med varandra. Jon Karlung och Jan Guillou borde åka på fisketurer tillsammans. Bert Karlsson och Niklas Zennström kanske skulle ta några dagars gemensam skidsemester i vinter.

För någonstans känns det lite corny att så många människor, som i övrigt har vettiga åsikter, uttalar sig så kraftfullt om saker som de inte förstår.

Jag skulle aldrig drömma om att ha bestämda åsikter om vad som är rätt eller fel eller möjligt inom stand up-yrket. Jag kan ingenting om hur man bygger upp en roman på bästa sätt eller hur man år efter år lyckas så bra med att skapa schlagerhits. Alltså kan jag inte ge mig in i en debatt om detta för jag förstår inte "teknikerna". Men så fort det handlar om fildelning eller internet kan vem som helst uttala sig om sakernas natur och dessutom kommer de värsta uttalandena från personer som faktiskt har mycket att säga till om och som politiker och många andra lyssnar till.

Eller så kanske teknikidioterna ska gå på kurs. Jag hjälper gärna till.

lördag 13 december 2008

Disciplin

Har just sett det långa reportaget på TV4 om Annika Sörenstam och att det är hennes sista tävling i Dubai i helgen. (Går förresten att se här från 10.30 lördag och söndag) Hon har ju sagt att hon vill "skaffa familj" och på frågan om vad som är viktigast när det gäller barn och familjeliv är det första hon säger: "Disciplin".

Inte kärlek. Inte trygghet.

Disciplin.

1 000 situps om dagen, dag efter dag efter dag. Det var ju ett av Annikas signum. 1 000 alltså. Varken mer eller mindre. Vad är det viktigaste när man uppfostrar barn?

Disciplin.

Så.

torsdag 11 december 2008

Att skapa något nytt

I den hårda debatten om att nå fram till ett internet med ordning och reda, där lagar och regler efterföljs och där människors etik och moral stämmer överens med rådande lagstiftning, tycker jag att en sak ofta glöms bort, nämligen att teknologin bör användas till att skapa något nytt. Ett nytt samhälle, en ny ekonomi, med bättre värderingar och med bättre ideologier.

Förespråkare för IPREDarna (direktiven som sannolikt kommer att leda till en lagstiftning som i sin tur öppnar upp för ett nytt EU-direktiv inom ett par år där länderna uppmanas att kriminalisera anonymitetstjänster vilket i sin tur sannolikt leder fram till krav på fullständig identitetskontroll online om ytterligare några år) har rätt i en punkt: För att ett samhälle ska kunna fungera krävs att vi alla är överens om de grundläggande värderingarna, att vi har ett gemensamt regelverk samt att det finns sanktioner som gör att man kan upprätthålla reglerna i stort.

Problemet är bara att man inte är överens om de grundläggande värderingarna.

Å ena sidan har vi en grupp som är rätt nöjda med samhället som det är. Inte sällan bor de kanske i någon av de rikare förorterna till Stockholm eller i de lite dyrare villorna runt om i någon av våra 290 kommuner och har en inkomst motsvarande 3-5 sjuksköterskelöner. De har råd med det extra i livet och har en bestämd åsikt om att den ordning som finns just nu faktiskt är helt ok, t.ex. att de företag som tidigare haft monopol på att skapa kopior även fortsättningsvis skulle ha monopol på att skapa kopior, trots att hela världen idag styrs av en enda stor öppen kopieringsmaskin a la replikatorn i Star Trek. Varför skulle de inte tycka det? De har ju råd med Amarone-vinerna.

Å andra sidan har vi en hel ungdomsgeneration, plus ytterligare en mängd människor som väl knappast kan räknas till ungdomsgenerationerna, som vill skapa något nytt. Som intuitivt känner på sig att någonting är fel med samhället som det är idag.

Precis som ungdomsrevolter tidigare har påverkat regeringar (Greklands just nu) och samhällen att förändras, påverkar unga människor idag marknaden och politiken genom sina handlingar online. Alla är kanske inte överens om vad det är som är fel i samhället, men något känns fel. Samtidigt känns fildelning rätt. Och www.hypem.com och www.seeqpod.com och www.playlist.com och www.chilirec.com och www.songbeatplayer.com och www.mininova.org och www.rapidshare.com känns rätt. Intuitivt. För det är en del av en ny ordning. Något nytt. Något annat än det som är fel.

För det gamla (d.v.s. det rådande) samhället har stora problem. Det är i grunden avsevärt orättvist. Även i Sverige.

När Per Gessle går ut i en debattartikel tillsammans med sina artistkollegor eller när Jan Guillou på ett skönt åsiktsmaktfullkomligt sätt skriver: "90 procent av den fildelande ungdomen tycks inte begripa sammanhangen. Vi har därför både ett juridiskt och ett pedagogiskt problem", är det som att de trampar varenda förortsunge och ICA-kassörska och vårdbiträde på tårna och säger att de vill ha betalt för massagen. För det har de minsann rätt till.

Det kapitalistiska samhället, som det har utvecklats under de senaste hundra åren, har fundamentala problem, inte minst på kulturområdet där det råder en otroligt stor ekonomisk orättvisa. Ett kontrollerat internet med syfte att upprätthålla exemplarframställningsrätten i dess rådande form kommer troligen att cementera denna orättvisa. Är det verkligen det vi vill ha?

Jag saknar visionen för hur kulturekonomierna ska se ut EFTER att vi har gått igenom det stora informationteknologiska paradigmskiftet. Inte hur vi vill att det ska se ut för att upprätthålla en rådande ekonomi, ett rådande system, en rådande samhällsmodell.

Hur ska ett effektivare och mer rättvist fördelningssystem för upphovsrättsliga intäkter se ut så att vi på ett riktigt bra sätt kan koppla samman intäkter med den lilla kreatören? Hur ska de fantastiska demokratiska drivkrafter som finns i den decentraliserade spridningen av kulturella produkter användas istället för hindras? Hur ska egentligen all musik som någonsin spelats in, all film som någonsin gjorts, alla bilder och böcker och artiklar som skrivits komma hela mänskligheten till godo på ett fritt och öppet sätt? Det är nämligen en mänsklig rättighet: "Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner." (Artikel 27, FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna)

Finanskrisen, och ropen på en global finansreform, är kanske en liten signal på att vi skulle kunna vara på väg in i något nytt. Virtualiseringen av hela det finansiella systemet har gjort det möjligt för ett fåtal utvalda människor runt om i världen (procentuellt sett) att flytta runt hundratals miljoner kronor som om det vore låtsaspengar. Bakom den enorma ekonomiska kris vi går igenom, och som i första hand drabbar hundratusentals låg- och medelinkomsttagare, finns inga övernaturliga mekanismer eller svårförståeliga algoritmer eller komplexa system som havererat. Det är vanliga små, små människor som har fått alldeles för mycket makt. På grund av sin moral. På grund av sina övertygelser. På grund av det rådande samhället.

Jag hoppas och tror att vi bara är i början på en riktigt, riktigt stor samhällsomvandling. I slutet av det här århundradet, när vi tittar tillbaka på vad vi har skapat (vilket många som lever idag kommer att kunna göra), kommer vi då att säga att vi har skapat något nytt? Något bättre? Något mer jämställt, jämlikt och mer rättvist?

Eller kommer vi successivt att ta steg för steg för steg för att upprätthålla den rådande ordningen som innebär att en liten klick människor, på grund av tur, en liten uns skicklighet, och de rätta förhållandena som gjort det möjligt för dem att kunna jobba hårt för något man tror på, fortsätter vara de som har makten och kontrollen?

Framtiden händer liksom inte bara. Den skapar man. Förhoppningsvis skapar vi något nytt.

Lär som näringslivet

Skrev en liten artikel i det senaste numret av tidningen DIU, Datorn i Utbildningen, om hur skolan ska kunna skapa bättre omvärldsbevakningsfunktioner genom att använda sig av samma metoder som företag brukar använda.

onsdag 10 december 2008

Citat

"Det har med kombinationen av okunnighet och absurditetsnivå att göra. Ungefär som om Blondinbella skulle börja messa in krönikor om Mellanöstern till Stureplan.se."

"Jag menar, en alfahannespännig helfigursbylinad krönika om internetteknologi, författad av en skrivmasinsknattrande sjuttiotalstomte som inte ens klarar av att öppna sin egen mejl!"

Ytterst underhållande inlägg i debatten av Kjell Häglund på GP. Objektet heter Jan Guillou.

söndag 7 december 2008

Knags

Jag har kommit på ett nytt ord, "knags". Eller nytt och nytt, det har ju lite olika betydelser på engelska redan, men jag har inte sett den här betydelsen. Det står för Knowledge Tags och är helt enkelt kunskapstaggar man använder sig av för att lätt få tag på och komma ihåg fakta och integrera det i sin kunskapsmassa.

Dagens knags:

- Svenskar, 36,7 kg griskött per år
- Climate Walks
- Bistånd, Sverige tvåa, Nederländerna först
- Luxemburg, 476 000 invånare, dödshjälp
- Peshawar, Pakistan, bomber
- Angela Merkel, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, Donald Tusk, Josa Luis Rodrigues Zapatero
- Rotavdraget, skattereduktion upp till 50 000, arbetskostnader, material
- OJ Simpson, 15 års fängelse
- Diamantrån Paris, 830 miljoner kr
- Pannloberna unikt människan, "den höga pannan"
- Reptilhjärnan, limbiska systemet, storhjärnan, lillhjärnan, cortex (neo)
- Synestesi, lukta på grönt
- Ögat 3D, naturligt, 2D inte
- Dominant öga tidigt, (höger)
- Färgblind/nedsatt, 0,5% kvinnor, 10% män
- Rött 0,2 sek reaktion, blått 0,6 sek
- Electrohype, Malmö
- Mamma Mia DVD, 250 000 SE, 1,7 milj. UK
- 700 journalister dödade sen -92, 70 WW1, 70 WW2
- 2000 kr / student / år marknadsföring, högskolor

Har många, många fler, men det får räcka för att exemplifiera. Det handlar alltså om personliga knags, en sorts individuella markörer som har betydelse för mig personligen och mitt minne/kunnande men kanske inte så mycket för andra (om de inte har läst samma textmassa och kan härleda till samma information).

Bakom varje sån här knag finns en artikel eller något annat som jag har läst eller tagit in som information. Det viktiga är att varje knag har en betydelse just för mig, den "öppnar upp" hela den kunskapsmassa som relaterar till taggen. Helst vill jag att det ska vara så transparent att taggen direkt härleder till artikeln (och kanske automatiskt till andra källor med en mashup) med möjligheten att ha stora mängder knags visualiserade som tag clouds i 3D.

Jag är inte riktigt på det klara med den fulla funktionaliteten i den applikation som ska hantera mina knags än, men jag börjar med att köpa domänen. :)

Jag ser det som att när jag t.ex. läser en tidning (både fysisk och digital) kan jag enkelt tagga artiklar eller textmassor och ge dem en label, en titel som jag sedan kan koppla tillbaka till (av typen som ovan). Om jag läser en fysisk tidning eller en bok kulle jag t.ex. vilja ha en "knagtriggare" tryckt på papperet (av typen som Aftonbladet har) som jag fotograferar, och sedan kommer det upp en "knagruta" i min mobil där jag kan skriva in taggen.

Alternativet är att det inte finns några såna taggar tryckta, i en bok är det ju svårt, utan att jag "drar" artikeln, eller markerar textmassan till mobilen och taggar den, men för det krävs ju det digitala papperet, där är vi inte riktigt än. Allt lagras i en databas, kronologiskt, sökbart och med autogenererad metadata baserad på parametrar jag har angett i förväg, domännamn etc. På sikt borde det här kunna användas i kombination med RFID.

Avgörande är att det ska vara enormt enkelt och gå mycket snabbt att göra det, det ska vara mer eller mindre intuitivt.

Man särskiljer ju ofta, inom pedagogiken och epistemologin, kunskap från information. Kunskap är något mer omfattande och har med föreställningar, övertygelser och färdigheter att göra. Kunskapen som gör det möjligt för mig att simma eller köra bil är integrerad i hela mitt jag, medan information snarare handlar om ren fakta. Men, när fakta integreras i min kunskapsbank skapas en större kunskapsmassa som ökar min färdighet eller som skapar feedbackloopar på mina redan existerande minnen och påverkar mina övertygelser.

När jag får informationen om hur jag ska köra någonstans integreras det i min kunskap om körande. Man skulle kunna säga att en GPS är en löpande informationsprocess som matar information till mig som integreras i min kunskap.

Men vad händer om jag på ett enkelt sätt kan integrera fakta utan att jag nödvändigtvis har informationen lagrad som minnen i hjärnan? Vad blir då kunskap kontra information? Om jag hade haft en direktkoppling från mitt medvetande till Wikipedia eller NE och transparent kunde integrera den informationen som finns där löpande, vad är då kunskap? Jag pratar om Spanien och genast har jag de textmassor som finns om Spanien på Wikipedia integrerad i mitt minne.

Fast dit är det långt. Jag börjar med knags.

www.knags.se

Där blir det.

fredag 5 december 2008

Morgontrött

Lite Nyhetsmorgon hann jag med idag. Ja, jag vet att jag sade lite fel, fildelning är inte explicit olagligt, inte alls, jag är själv med i forskningsprojekt som ska utveckla bra fildelningsteknologier. Men det var ju tidigt ju! Bara för det kommer Martin Rolinski komma med batongen och slå mig i huvudet. Typiskt.

torsdag 4 december 2008

Hearing i Riksdagen

Idag var det hearing om upphovsrätten och IPRED i Andrakammaren i Riksdagen. Var där och försökte få en syl i vädret, vilket inte var helt lätt...

Återigen slås jag av de enorma känslor som dessa frågor skapar, vid flera tillfällen talade kända och mycket folkkära artister och låtskrivare om känslan av att vara kränkt på grund av utvecklingen med den decentraliserade spridningen av musiken. På det sättet är det bra att regeringen nu har lagt fram en proposition som kanske gör att man känner sig mer uppmärksammad i den känsla man befinner sig i, att känna sig kränkt är verkligen inte bra och måste respekteras å det allvarligaste.

Samtidigt kan jag inte kan låta bli att konstatera att det troligen inte kommer att göra varken från eller till när det gäller omfattningen av den illegala fildelningen. Jag är ju tekniker, och redan idag märker jag när jag talar med mina informanter till forskningen att man använder www.relakks.com och www.torproject.org flitigt. De stora uppladdarna, de som artisterna i debattartikeln för ett par veckor sedan begränsade till storleken 1 000 - 2 000 stycken (en uträkning som jag kanske tycker att man borde få se metodiken kring), är redan anonyma.

Ingen tror väl att en person som regelbundet seedar och lägger upp torrenter på Pirate Bay och är en aktiv person i den världen idag sitter med sin vanliga Comhem- eller Bredbandsbolaget-IP?

Följande stod att läsa i pressmeddelandet som gick ut från kansliet idag:

"Det innebär inte heller att abonnenten automatiskt blir ansvarig för olagliga åtgärder, t.ex. olaglig fildelning, som någon annan gör med hjälp Internetuppkopplingen. Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få skadestånd utdömt måste han väcka en skadeståndstalan mot abonnenten och i den rättegången bevisa att det är abonnenten som har orsakat honom skada."

Det är mycket bra att detta tyddliggörs, men kommer självklart att ställa till enorma praktiska problem om riksdagen klubbar igenom den nya lagstiftningen.

Dagens övning bjöd på en ganska ojämn debatt kan jag tycka, utan att säga för mycket. Tyckte nog att det behövdes lite andra perspektiv i panelen. Kanske en forskare. Kanske en fildelningsforskare. Bara kanske.

onsdag 3 december 2008

Allmänningen

Professor Eva Hemmungs Wirtén i dagens Computer Sweden om upphovsrätten: Upphovsrätten ska underlätta - inte hindra.

Föreläsningarna i Linköping idag gick bra, men jag höll på att missa tåget. Blev så exalterad där i slutet på sista föreläsningen så jag glömde helt bort tiden... Trodde på fullaste allvar att jag hade missat tåget och fick en mildare form av panik. Typ så här. Men det gick över, tack var Anton som på något sätt lyckades tvinga taxi att prioritera mig och tack vare en grym chaufför som på något annat sätt lyckades hitta en helt egen fil hela vägen till stationen.

tisdag 2 december 2008

Några timmar

Det är trött nu. Och lite ensamt. Resa och resa och resa. Just kommit hem, får vara här några timmar, upp 05 och resa och resa. Delft var väldigt vackert. Så här såg det t.ex. ut:

Sovig.

måndag 1 december 2008

Amsterdam igår

Landade på flygplatsen, åt en stor nederländsk korv, utan bröd, åkte med en galen taxichaufför in till centrala Amsterdam, gick på coffe shop, drack en Johnny Walker Black Label på ett café (servitrisen sade för övrigt något som lät som "Varsågod" när hom kom med whiskeyn, de pratar hemskt lika här), tittade på några vackra människor som åkte skridskor på en liten, liten isplätt, hamnade sedan på gala på en enormt trevlig kortfilmsfestival som några jag känner höll på med, The One Minutes, (film verkar vara temat just nu...), fick vin, fick vin, en jättepackad spårvagn till centralstationen, tåg till Delft i södra Holland, taxi till hotellet. Sov. Bra början tycker jag.

fredag 28 november 2008

Bara där

Bara på Kallaxheden kan det hända att hotellportieren kommer till rekreationsrummet och spelar biljard i nästan en timme med en gäst klockan 23 på kvällen. Det är något visst med norra Norrland, med människorna. Som om allt det kalla behöver en motpol så att de istället blir varma mot varandra. Johan förlorade tre gånger i biljarden, huruvida han gjorde det för att blidka gästen, eller om det var så att jag helt enkelt var bättre vet jag inte. Hur som helst var det hemskt trevligt.

Norrbottenskuriren gjorde en liten grej på min grej.

torsdag 27 november 2008

Konferensande

Mina presentationer gick bra idag, de verkade nöjda. Trevligt allting faktiskt, och nu lite slapp på hotellrummet innan det beställda minglet och middagen ska genomföras. Enligt lociloci befinner jag mig vid Kallaxhedens Naturreservat. Det är kallt. Det är snö.

Det är ju då IT-branschen jag har föreläst för idag. Mycket roligt, för flera kom fram efteråt och sade att de hade komma på många bra idéer på hur de själva kan förändra sina affärsmodeller när det gäller programvaror, licenser och system efter att jag berättat om Headweb, Spotify, Hulu.com, TDC Play, Star Wreck och många fler saker. Jag har sagt det förr. IT-företagen och musikbranschen borde träffas på konferens lite oftare. Kanske ligga lite med varandra. Sånt är bra för att lära kännas. Har jag hört.

onsdag 26 november 2008

Flygandet

Sitter just nu på Olearys på Arlanda. I högtalarna är det Nirvana. På de sju platt-TV-apparaterna, amerikansk fotboll. På borden runt omkring mig, 27 personer, 85% med en öl framför sig. Alla män. Tänkte bara säga det. Alla män.

tisdag 25 november 2008

"You have to hack your own brain"

Är det bara jag som tänker på slutscenen i Johnny Mnemonic när Ice-T säger till Keanu Reeves att han måste hacka sin egen hjärna?

Mobira Cityman

Mobil.se kör en kavalkad med gamla lurar. Se här t.ex. Sovjetunionens president Gorbatjov med en Mobira Cityman, den första Nokia-luren, i Helsingfors för 20 år sen. Just här ringer han hem till sin kommunikationsminister för att säga åt honom att påbörja en sovjetisk mobiltelefonsatsning.

gorbatjov

Fanedit.org

I sann cut-and-paste remixanda har www.fanedit.org vuxit till att bli en riktigt omfattande sajt för alla som klipper om sina favoritfilmer. Nu verkar det som att MPAA börjar reagera aktivt för att få bort fansens egna versioner. Till TorrentFreak säger grundaren bl.a: "Three days ago I heard for the first time from them through my webhost, who was contacted by them. They filed a DMCA complaint and wanted two pages containing loads of Rapidshare download links removed. They did not get into detail, or say which fanedits were concerned. Both pages contained links to five or more fanedited movies."

Om remisser

Mycket bra debattartikel i Computer Sweden av Nicklas Lundblad och Fredrik Sand.

Internet Bay i Luleå

Efter att ha modererat morgondagens seminarium drar jag upp till Internet Bay i Norrland för andra gången. Blir grymt kul att komma upp till Norrland igen! Beställt är att jag ska prata om den nya generationens musiktjänster och mingla. Precis det jag är bäst på. Och sen drar jag vidare till Holland och P2P-Next konferens ett par dagar för att sedan landa på Valla folkhögskola för en heldag med lärare och fritidsledare om ungdomars medievanor. Vi ses.

måndag 24 november 2008

Kanske ett litet Nobelpris om 15 år?

Om det visar sig att denna upptäckt stämmer och det går att använda i större massproducerad skala, Sergei Volkov och Alexander Kaplan, Winner of the Nobel Prize in Physics 2023. Hälsa på kungen, hälsa på kungen...

Här är hela pappret.

torsdag 20 november 2008

Det blir bara mer och mer mysko

Hade jag hetat James Gardner hade jag pratat om ett universum som kommunicerar med sig självt, typ: "An international team of researchers has discovered a puzzling surplus of high-energy electrons bombarding Earth from space. The source of these cosmic rays is unknown, but it must be close to the solar system and it could be made of dark matter. Their results are being reported in the Nov. 20th issue of the journal Nature."

Discovered: Cosmic Rays from a Mysterious, Nearby Object

Stockholms Filmfestival

Dags för film i massor under 10 dagar framöver. Vi var på invigningen igår med efterföljande festlighet (läs gratissprit), såg The Wrestler med Mickey Rourke, helt ok film, rätt blodig... Nästa onsdag är jag moderator för en eftermiddag där filmbranschen samlas under temat "Den digitala revolutionen är här!". Det lär komma lite filmrecensioner på bloggen framöver.

tisdag 18 november 2008

Rymdhiss

Utvecklingen inom nanoteknologi gör följande möjligt:

"Japan announced recently that it was researching plans to build a space elevator – a link to space that could transport cargo and even tourists – for as little as 1 trillion yen ($11 billion). "Just like travelling abroad, anyone will be able to ride the elevator into space," chairman of the Japan Space Elevator Association, Shuichi Ono, told The Times."

Det här med experterna

Anders Mildner med en ny krönika om den rådande situationen i kulturindustrierna: "Vad vinner vi? Vad förlorar vi?"

söndag 16 november 2008

Musik 2020

Vision: År 2020 finns det inga illegala musikfiler, varken tillgängliga online eller lokalt lagrade på allehanda lagringsmedia. Det kan helt enkelt inte finnas några "illegala" musikfiler eller "illegala" kopior eftersom de alla (inklusive alla de filer som spridits under de senaste femton åren och som ligger överallt) är en del av ett och samma digitala ekosystem där metoderna för transparent identifiering och hantering av metadata utvecklats vidare från dagens Track ID (Sony Ericsson köpte Gracenote för ett litet tag sen), Shazam, Midomi, ID3-taggar, samt att scrobbling-metoderna har utvecklats radikalt och inkorporerats i våra produkter.

Semantiska webben gör att all musik som publiceras decentraliserat på framtidens plattformar för podcasts, bloggar, sociala nätverk, fildelningsnätverk eller vad det nu är som ligger runt hörnet, blir en del av ett automatiskt, transparent, anonymt och i hårdvara och mjukvara (d.v.s. främst framtidens webbtjänster med tanke på SaaS-utecklingen) inkorporerat lager för inhämtning av musikdata. Bygg vidare på den vision om "semantic publishing" som Tim Berners-Lee pratar om.

Gratis spridning av musik, på precis samma sätt som idag, via fildelning, via MSN, via Bluetooth mellan telefoner, via e-post, via bloggar eller poddar eller Seeqpods eller vad som helst, men med möjligheten att kunna mäta av musikanvändning för att kunna fördela en "pool of money" till de rättighetshavare som är involverade i verket. Pengarna i sin tur kommer från ett antal olika intäktsmodeller, t.ex.: 1) Bundlad tillgång med produkter och uppkopplingar, 2) Reklambaserade modeller typ Spotify-ish-tjänster eller MySpace-ish eller YouTube-ish och 3) Flat fee all-you-can-eat-tjänster.

Alltså, effekten blir att framtidens musikbransch kommer att UPPMANA människor att sprida filerna så mycket som möjligt, ju mer decentraliserad användning och kopiering från användarna på fildelningsnätverk och allehanda okontrollerade plattformar, desto mer pengar till upphovsmännen.

Åh, jag vill så hemskt gärna vara klar med min avhandling snart...

torsdag 13 november 2008

Etik, moral och datanördar

Några av landets mest kända artister, låtskrivare, författare och skådespelare skriver en gemensam artikel i DN Debatt idag. Igår samlades några av dem, tillsammans med andra branschföreträdare, vid en debatt på Kulturhuset där de politiska partierna också var samlade för att beskriva vad de gör för att stärka upphovsrätten, bl.a. när det gäller sanktionsdirektivet.

Precis som jag noterat vid ett flertal tillfällen handlar detta så mycket om känslor och moraliska övertygelser.

Helena Bergström och Martin Rolinski var mycket, mycket känslosamma vid gårdagens hearing och talade om kulturindustrier som blöder och att yrkessituationen för dem har förändrats radikalt under de senaste åren. En av filmskaparna på plats sade "jag kommer aldrig mer att göra film i Sverige" efter att hans senaste film hamnat på Pirate Bay tio dagar efter releasen.

Jag känner starkt med alla de utövare och producenter som idag känner sig bortglömda, negligerade och oroade inför framtiden och att allt de arbete de har lagt ned på sin yrkesutövning inte ska vara värt något. På samma sätt som verkstadsarbetare under 1970-talet och 1980-talet kände sig hotade av att datorerna och robotarna spred sig på arbetsplatserna i västvärlden har vi en mängd yrkesutövare i kulturbranscherna som ser sina jobb kraftigt hotade, och det är den decentraliserade, okontrollerade spridningen online som framhålls som det stora problemet.

Men, debatten saknar flera perspektiv, och dagens debattartikel innehåller rena sakfel. Man skriver: "svensk musiksektor har förlorat runt 60 procent av sin omsättning sedan 2000-talets början." Detta är helt fel och stämmer inte alls.

Svensk musiksektor utgörs av ett flertal olika områden där försäljning av inspelad musik är ett. Det är detta område som har sett minskad omsättning med 60 procent.

Organisationer som Copyswede, STIM och SAMI har istället sett ökade intäkter under de senaste åren. Företag som Live Nation och AEG Live ser ökade omsättningar, det finns fler festivaler än någonsin och storleken är större än någonsin. Årets Sweden Rock slog alla rekord där man sålde 33 200 biljetter samtidigt som företag som Nokia, Sony Ericsson, 3, Telia Sonera lägger allt mer pengar på att bundla musik i sina erbjudanden och produkter, nya fräscha pengar som kommer musikindustrin till godo. Nya företag som t.ex. X5 Music eller +46 drar in bra med pengar på digital försäljning genom affärsmodeller som tidigare inte funnits.

Grundfrågan förändras naturligtvis inte av detta, men det är otroligt viktigt att de som ger sig in i debatten använder sig av fakta och inte försöker skruva om siffror i ett moraliskt panikbeteende. Fakta är fakta är fakta: Svensk musiksektor har inte förlorat runt 60 procent av sin omsättning sedan början av 2000-talet.

Det finns två olika perspektiv på detta:

1) Det ideologiska
2) Det ekonomiska

Rättigheter handlar i grund och botten om kollektiva övertygelser och gemensamma regler och synsätt. Upphovsrätten är en mänsklig rättighet. Där är vi alla överens. Respekten för vad andra har gjort är något som självklart ska ligga som en moralisk och etisk grund i samhället. Frågan är bara vad den där respekten innebär.

Talar vi om rätten att få betalt för det man har gjort, det ekonomiska perspektivet, så handlar det följaktligen om att bygga upp ett helt nytt ekosystem för intäkter och fördelning av intäkter till alla som är involverade i skapandet av sådant som en större mängd människor använder sig av. Filmbranschen och musikbranschen kommer att tvingas bygga om sina modeller.

Filmen som går upp på bio MÅSTE finnas tillgänglig online samtidigt för den som vill se den. Musiken MÅSTE finns gratis, tillgänglig när som helst, var som helst, bättre och lättare än fildelning. En release måste ut digitalt worldwide samtidigt, samma dag som den släpps på CD eller annat format. Fördelningen av intäkter från nya kanaler som Comes With Music och Play Now Plus eller TDC Play eller upphovsrättspengar från YouTube MÅSTE fördelas effektivt ända ner till den minsta rättighetsägare för att vi ska kunna länka samman kreativitet och ekonomi. Nyckelorden är transparens och automatik.

Decentraliserad spridning kommer inte att försvinna. All digital distribution bygger på kopiering och hela den informationsteknologiska och digitala revolutionen är baserad på decentralisering, demokratisering, virtualisering och de nya onlinekulturerna är kopieringskulturer. Exemplarframställningsrätten och tillgängliggöranderätten kommer därför med stor sannolihet att tvingas skrivas om i framtiden. Det är oundvikligt.

Det betyder inte att upphovsrätten är död, långt ifrån.

Upphovsrätten och tillämpningen av den är komplex och omfattande och består av många olika delar. Både de ekonomiska rätterna och de ideella rätterna ska värnas, frågan är bara hur de värnas, och framför allt, hur de tillämpas. Exemplarframställning har decentraliserats fullständigt idag, även hos de lagliga alternativen, det är inte iTunes eller CDON som "lagerhåller" kopiorna eller en press som trycker fram dem, det är vi kunder som skapar kopiorna genom att aktivt "ladda ned", d.v.s. skapa en kopia lokalt på vår hårddisk. Vi betalar för rätten att skapa ett exemplar. Dessa tjänster är tillgängliggörandetjänster snarare än exemplartjänster.

Decentraliserad spridning av kulturella produkter är en fantastisk möjlighet för branscherna att skapa helt nya intäkter, utan att behöva bry sig om den tidigare dyra och besvärliga distributionen. Om bara några år kommer all musik som någonsin har getts ut att finnas därute i molnet. Webben kommer att bli det ultimata "fildelningsnätverket", och dagens fildelningsmodeller kommer med stor sannolikhet att fortsätta tappa användare, inte huvudsakligen på grund av jakt, utan på grund av molnet. Det finns dock ett problem. Det är inte så många politiker eller anställda i musikbranschen och filmbranschen som vet vad molnet är...

Glappet mellan de företag som ligger främst i utvecklingen av nästa generations tjänster och kulturindustrierna är gigantiskt. Datanördarna och musiknördarna talar inte samma språk. Och så länge de inte talar samma språk kommer den här konflikten att fortgå. Så länge utvecklarna på Google, Microsoft, Nokia och alla de andra spjutspetsföretagen inte berättar för kulturbranscherna vad som ligger runt hörnet, hur saker och ting kommer att se ut om 5 år, eller om 10 år, kommer musiker, filmskapare och författare ha svårt att förstå vad det är för förändringar vi egentligen går igenom.

måndag 3 november 2008

Män...

Så här var det, alldeles nyss. På väg hem på de fina, om än mörka, gatorna i mitt neighbourhood.

Först, en man står och kissar mot en husvägg på Brunnsgatan, som har rätt smala trottoarer. Han visslar samtidigt, högt, så det ekar i hela området, och jag känner en stark lust att gå över på andra sidan vägen. Men, tänker jag, varför ska jag behöva anpassa mig för att just den här mannen inte kan planera sina behov? Varför ska han få stå i vägen för min fina kvällspromenad? Så jag fortsätter. Och när jag passerar honom tittar han upp på mig, fortfarande kissandes, och hälsar på mig som om det vore den naturligaste sak i världen. Sen fortsätter han vissla. Och kissa. På huset.

Trettio sekunder senare, i korsningen Regeringsgatan - Brunnsgatan, två nya män, i femtioårsåldern. Den ena: "ja du vet tjejan ville ju ha lite så ja, ja jag fick ju stanna hemma..." varpå den andra mannen mumlar något, varpå den förste mannen finkänsligt drar in allt snor han har i precis hela huvudet och spottar en stor loska två meter från där jag kommer och går.

Män...

Dötaxi för Cutie

Ja, tre år sen ungefär. Då var det det här.

Jag är populärare än Rick Astley

knuffgraf

fredag 31 oktober 2008

Magnetiska portaler mellan jorden och solen

Hur coolt är inte det här då!

"During the time it takes you to read this article, something will happen high overhead that until recently many scientists didn't believe in. A magnetic portal will open, linking Earth to the sun 93 million miles away. Tons of high-energy particles may flow through the opening before it closes again, around the time you reach the end of the page.

"It's called a flux transfer event or 'FTE,'" says space physicist David Sibeck of the Goddard Space Flight Center. "Ten years ago I was pretty sure they didn't exist, but now the evidence is incontrovertible."

90-talisterna

Har varit mycket snack om 80-talisterna senaste tiden och vilka egenskaper som utmärker "dem" (om man nu överhuvudtaget kan tala om en homogen grupp) och vilka förväntningar de har på arbete, samhälle, ekonomi o.s.v. Men lika intressant är det att tala om 90-talisterna.

Jag tror att de som är födda på 1990-talet kommer att bli den första generationen som på allvar kommer att dra riktigt stor nytta av den exponentiella tillväxt av nya teknologier vi kommer att se på det medicinska och bioteknologiska området under de kommande decennierna.

De flesta av dem som idag går på högstadie och gymnasium kommer att kunna se fram emot liv som åtminstone räcker 120 - 130 år i genomsnitt (medellivslängden ökar med 2-3 månader per år + att vi kommer att se helt nya metoder för att tidigt hantera åldersrelaterade sjukdomar) och uppleva en pigg och frisk ålderdom jämfört med dagens åldringar. Jag är också övertygad om att vi kommer att se en kraftig förskjutning av pensionsåldern successivt, med start någonstans kring år 2025, kanske t.o.m. ännu tidigare.

Tänk lite på vad det innebär.

Killar och tjejer som idag går på gymnasiet kommer att leva under resten av det här århundradet, och troligen ha ett aktivt arbetsliv på 60-70 år. Alla prognoser som görs, av såväl akademiska teknikhistoriker, analytiker i näringslivet som framtidsforskare visar på ungefär samma saker, vi kommer att se en radikalt ökad livslängd framöver som kommer att ställa stora krav på hur samhället är format.

Så, hur pass bra är politiker, lärare och den allmänna sjukvården på att förstå och hänga med i vilka tekniker som ligger runt hörnet? Hur bra är skolan på att förbereda barnen och ungdomarna på vad informationsteknologin kommer att innebära för dem om 10 år när de kommer ut i yrkeslivet? Det är nästan retoriska frågor...

Det finns ett ENORMT kunskapsglapp i samhället mellan de som jobbar i teknikens framkant och de som jobbar inom skolan och politiken. Det syns tydligt i t.ex. debatten om upphovsrätt och fildelning. Det största problemet gäller inte huruvida det är rätt eller fel med decentraliserad spridning av kultur, det största problemet är att politiker och underhållningsbranscherna inte förstår IT, telekom och datateknik och därmed inte ser vart vi är på väg om bara några år med semantiska webben, augmented reality, rfid, soa, molnet etc etc.

Här har teknikbranscherna ett otroligt ansvar, och hade jag varit politiker idag hade jag skapat ett organ, eller en funktion i samhället som löpande hade till uppgift att sammanfatta prognoser och kunskap om tekniska förändringar framöver tillsammans med de största aktörerna i näringslivet inom nanoteknologi, bioteknologi/medicin, IT/Telekom, och genomfört regelbunden och löpande spridning av sådana framtidsutsikter till det offentliga, till kommuner, landsting och skolor. På ett enkelt och effektivt sätt.

Dags att börja tycker jag, om bara några få år är 90-talisterna på väg ut i arbetslivet, de som föddes med webben i lekrummet, de som fick sin första mobil när de var 6-7 år gamla och som lärde sig fildelning, Lunarstorm och MSN med samma förshållningssätt som jag lärde mig Nintendo 8 bitar, VHS-en, dubbeldäckaren och där nedanstående pryl var det absolut hetaste som fanns.

torsdag 30 oktober 2008

Bra början

Föreläsning i Ö-vik idag. Först då, 06.30, halsduken och mössan borta. Borta! Hur kan de ha försvunnit, jag hade ju dem igår kväll!? Sen, flyget till Ö-vik försenat, minst en timme. Och sen, sen, mobiltelefonen stulen på Arlanda av nån jävla tjuvjävel!! Och dagen har knappt börjat. Looking forward to this one...

onsdag 29 oktober 2008

tisdag 28 oktober 2008

Nä men

Så förvånad jag blir. "Vi har just nu ett OMFATTANDE signalfel som påverkar ALL tågtrafik." Andas lugnt...

söndag 26 oktober 2008

Jonas!

Man träffar så underbara vänner på Rookie!

lördag 25 oktober 2008

onsdag 22 oktober 2008

Att parallellkonferensa

Under ett par dagar här försöker jag klara av två konferenser samtidigt: Nordic Cultural Commons Conference uppe på KTH och eChallenges 2008 på Grand. Imorgon torsdag håller jag en presentation på den första konferensen, titeln "Business with Creative Commons" och på fredag morgon presenterar vi vårt paper "Emerging and conflicting business models for music content in the digital environment."

Mycket bra presentationer på cc-konferensen, Nicklas Lundblad, Henrik Moltke (som gjorde Good Copy Bad Copy) och många fler intelligenta och kunniga personer. Funderar bara på vilket cocktail-party jag ska gå på ikväll, Stadshuset eller nere i gamla kärnreaktorn R1...

tisdag 21 oktober 2008

fredag 17 oktober 2008

Kunskap eller förmaning

Alltså, jag är ju forskare, så jag älskar kunskap. Har alltid hävdat att okunskap är roten till allt ont hos mänskligheten. Men, jag funderar lite hur människor i allmänhet egentligen reagerar när man t.ex. går in på DN´s avdelning Vetenskap och de 6 översta rubrikerna är:

"Fördröjd njutning ökar risken för fetma"

"Kaffe kan ge mindre bröst"

"Forskare oense om mobilens farlighet"

"Alkohol ger dig mindre hjärna"

"För lite antioxidanter ökar risken för ögonsjukdom"

"Ät fisk med gott samvete"

Men hallå! Vad är det som händer... Hmm, en gång i tiden buntades alla förmaningar och varningar ihop i en enhetlig infrastruktur som alla trodde på och följde, och gjorde man inte det riskerade man att dö!

Det kallades religion.

tisdag 14 oktober 2008

Man skulle se ut så då

Har påbörjat ett mastodont-arbete. Jag har i min ägo 1500 (ett-tusen-fem-hundra) diabilder från när jag var litet/mellan/stort barn, och igår fick jag hem min nya diabilds-scanner. My god vilken tidsresa... Här nedan jag i de tighta träningskläderna (ja men det var ju 1985 för allt i världen!) och min syster till vänster. Vad den långe killen i mitten hette kommer jag inte ihåg. But you gotta love that haircut...

daniel_madde_mejeriv

Att luras

Ha! Jag lurade systemet. Jag glömde mobilen hemma.

lördag 11 oktober 2008

In Vitro-kött

En bra artikel om vart utvecklingen befinner sig när det gäller odlat kött, alltså kött som inte kommer från djur utan som skapas genom att man delar celler in vitro. Professor Omholt säger: "Vi bruker opp store landareal til dyreproduksjon i dag. Dette er et forsøk på å ta bioteknologien på alvor, ettersom det er urealistisk at vi alle blir vegetarianere. Produksjon av in vitro kjøtt er det mest potente vi ser, det gir størst miljøgevinst, dyrevelferdsgevinst og det er muligheter for volum som monner."

torsdag 9 oktober 2008

Extraben

Så, nu är Cyberdyne-bena släppta! Nu väntar jag bara på Cyberdyne-armen så kan jag börja spela Dodgeball igen.

ben

söndag 5 oktober 2008

Hotellet

Så har jag då kommit fram till hotellet i Geneve. Mycket berg blir det. Så här ser det ut, baserat på tjyvbilder. Jag har två dubbelsängar. Ikväll tänkte jag sova i den högra, imorgon i den vänstra.

crown-lobby

onsdag 1 oktober 2008

Mobilen och Aftonbladet

Med anledning av mitt inlägg om hur mobilen allt mer kommer att länka samman den virtuella och den fysiska världen: Aftonbladet har lanserat en tjänst där man riktar mobilen mot en streckkod i artikeln och får rörliga bilder och annat material automatiskt i mobilen.

tisdag 30 september 2008

Så här ska vi tydligen se ut ikväll...

Han: Lite mindre formellt högtidligt än "mörk kostym", men fortfarande en hel kostym, lite ljusare om det passar tillfället. Om det är tydligt informellt: elegant blazer och snyggaste udda byxa, inte jeans. Ljus skjorta, slips, eller fluga. Vit skjorta höjer finhetsnivån.

Hon: Klänning/kjol/byxdress som är elegantare än vanlig vardagsklädsel, men inte aftonflott som till "mörk kostym".

Ja herregud... Vad tror ni om att jag tejpar fast min gamla skäggfläta, tar på mig de där jättetrasiga jeansen (som vissa fortfarande tycker passar mig allra, allra bäst), slänger på mig hip-hopmössan och pratar JÄTTEHÖGT med alla runt omkring mig mitt under prisutdelningarna?

Xobni

Den bästa applikationen jag har kommit över på länge, Xobni. Skapar statistik över allt mailande, man kan se när på dagen eller i veckan man får mest mail så man kan planera arbetet lite bättre, man kan följa gamla konversationer väldigt enkelt, se vilka nätverk personer som mailar är med i, få upp telefonnumret automatiskt, det finns en otroligt bra kontakthanteringsfunktion som är miljarder gånger bättre än mikromjuks egen och en liten trevligt feature i form av en bild på personen som skickat mailet som automatiskt visas inne i Outlook och som gör det hela lite mer personligt. Otroligt bra!

Min nya skrivbordsbild, eller "jag känner mig lite goth, liksom hotfull och tvetydig"

skrivbord

måndag 29 september 2008

Mobilen om fem år

Rikta mobilkameran mot en restaurang, en affisch, en staty eller en människa och få direkt information från webben om objektet, endera i mobilen eller i googles. Nokia är redan på gång. Det fysiska och det virtuella smälter samman i sann Vernor Vinge-anda. Förhöjd verklighet. Augmented Reality.

Mobilen spelar in vad du gör under dagen, indexerar ljud och bild och du har den perfekta dagboken som du kan gå tillbaka till för att minnas vad som sades på mötet eller vad hon eller han egentligen hette, sökbart. Redan 1945 presenterades idén. Dagarna sparas online så du kan få tillgång till allt från vilken uppkopplad apparat som helst.

Googles kopplade till mobilen lägger ett informationslager ovanpå den fysiska verkligheten. Är du i en ny stad hjälper GPS-en dig att gå och det finns pilar och information "hängande" i synfältet. Enkin är på gång.


Enkin from Enkin on Vimeo.

Mobilen lär sig dina vanor och mikrobloggar åt dig. Istället för att du själv skriver in Facebook-statusen identifierar mobilen med hjälp av GPS vart du är och uppdaterar automatiskt utifrån de parametrar du angett.

Ständig tillgång till alla de tv-kanaler du idag kan nå med den vanliga tv-n, den mesta musiken som har gjorts, alla radiokanaler etc. Affärsmodellerna är huvudsakligen bundlade med abonnemang eller inköp av apparater, ungefär som Comes With Music eller TDC Play. Googles gör det mer intressant att se på tv eller film i mobilen.

Mobilen är ett mycket mer använt betalningsredskap. Om vi idag betalar tunnelbaneresan eller parkeringsbiljetten med mobilen betalar vi om fem år maten, möblerna, bensinen och greenfeen med mobilen.

Interaktionen med mobilen blir mer fysisk och intuitiv och bygger vidare på de nya interfacetrenderna. Fysiska knappar är borta och tangentbordet är virtuellt. Tänk Tom Cruise i Minority Report.

En svärm av mobiler kan filma ett event samtidigt och tjänster gör det möjligt att lägga ihop alla strömmarna till en broadcast. 50 mobiler på en konsert blir en högupplöst sändning som det går att interagera med, zooma in i realtid etc.

mobiler

Just can't wait...

lördag 27 september 2008

Det första hemmet

Istället för att blogga om det andra hemmet hela tiden kommer här lite från det första hemmet. Har hängt runt på lite loppisar och butiker och andra ställen och köpt på mig sånt jag gillar. Igår fick jag hem min nya fina Oslo Pendel som passar alldeles utmärkt i stora rummet (här någonstans är det väl på sin plats att tacka Tomas för insikten om betydelsen av en riktigt snygg lampa!). Och så lyckades jag lösa det där med alla tidningar på kontoret rätt så bra, de tog inte så stor plats som jag trodde.

athome

fredag 26 september 2008

Det andra hemmet, del 2

En liten follow up på mitt inlägg om det andra hemmet efter en maildialog med Sebben. Det är nyttigt att zooma ut ibland. Om man tittar på det här samhällsskiftet vi just nu går igenom, där hela basen för samhället håller på att byggas om på samma sätt som den industriella revolutionen under 50 år förändrade vad folk jobbade med, vart man bodde, vilka värderingar man hade, fritidsintressen etc, så var det självklart att den som jobbade kvar på sin gård och inte flyttade in till London eller Stockholm för att jobba på industri hade otroligt svårt att förstå det livet.

Kanske ska man inte kalla industrialiseringen för en "revolution", det tog ju faktiskt många årtionden innan samhället hade transformerats kring elektriciteten, ångmaskinen, explosionsmotorn etc, och det var en rätt långdragen process, på samma sätt som den informationsteknologiska revolutionen inte sker över en natt utan tar många årtionden. Men non the less, människors värderingar, beteenden, vanor och övertygelser förändrades successivt och förändras även nu.

När jag försöker förklara för en del digital immigrants hur viktigt livet online, eller i det "andra hemmet", är för väldigt många, med bloggande, Facebook-statusar, bildtaggningar, Pirate Bay och MSN förstår man det inte riktigt fullt ut, helt enkelt för man har en annan värdegrund. Hur skulle Facebook kunna vara så viktigt? Hur skulle MSN kunna vara så viktigt? Hur skulle MyP2P.eu kunna vara så viktigt? Och tappar man inte det sociala umgänget online? Och är det inte farligt att spela spel? Det är ju inte på "riktigt"? Och glömmer i samma ögonblick bort att det ÄR på riktigt. Facebook är lika verkligt och riktigt som telefonsamtal, fester, presenter, jobbmöten eller vad som helst annat. Att chatta på MSN ÄR lika verkligt som att träffas på ett fik och prata, eller slänga iväg en fråga tvärsöver kontoret. Det är bara en annan form av verklighet.

Det nya samhället är ett informationssamhälle, ett tillgänglighetssamhälle där allt finns att nå, transparent, vart du vill, när du vill och hur du vill. Kommunikation, umgängesformer och vad som upplevs som viktigt förändras, och en av de starkaste krafterna i hela informationsteknologin är decentraliseringen. Decentralisering och transparens. Inte centralisering och kontroll.

Hela industrialiseringen byggde på centralisering och kontroll som ideologier för effektivisering. Under 100 år har hela produktionsapparaten sett likadan ut för alla "industrier", d.v.s. även för t.ex. "musikindustrin". Helt plötsligt är fabriken ute på varenda människas skrivbord, i knäet, i handen, och allt har decentraliserats och demokratiserats. Det personer som inte känner att de hänger med skulle behöva göra är att ta ledigt från sina vanliga arbetsuppgifter i tre veckor och bara hänga på fildelningsnätverk, bli medlemmar i interna BitTorrent-communities för nya filmer och kämpa för att bygga ratio, dela med sig av sina mp3-or på Pirate Bay, blogga om personliga saker varje dag för att känna hur det känns, leva och andas Facebook, stänga av sin fasta telefon och verkligen enbart SMS-a och använda MSN. Uppleva nätet. Känna nätet. Sen kan man börja fundera över varför kidsen inte vill betala för musik.

"Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance." - Morpheus till Neo innan han sväljer det röda pillret.

tisdag 23 september 2008

Konflikten mellan det fysiska och det digitala

Kvällssysselsättningen är en totalgenomgång av kontoret och jag tror jag har hamnat i någon form av personlig existentiell kris mellan det fysiska och det virtuella. Jag har massor med LP-skivor, CD-skivor, böcker, tidningar och magasin, Illustrerad Vetenskap, Forskning och Framsteg, Diego, Sonic, Datormagazin o.s.v. o.s.v. som jag har samlat på mig under de senaste typ 15 åren. Väggarna bångnar av allt. VAD SKA JAG GÖRA AV DET?

Jag vet att jag aldrig någonsin kommer att ha tid att gå igenom allting eller lyssna på den där kassa samlingsskivan från 1994 eller läsa den där artikeln i Datormagazin från 1999. Men om? Tänk om jag någon gång skulle ha nytta av att gå igenom alla Illustrerad Vetenskap från 2001? Det är ju bra skit.

Varför kan inte allt vara digitalt!? Tänk om allt fanns online och jag bara kunde gå igenom successivt och slänga alla fysiska objekt och istället hade dem tillgängliga online, sökbara. Böckerna tar en ofantlig plats, för att inte tala om alla dessa skivor! Och det är inte snyggt. Jag har t.o.m. kvar säkert hundra disketter! D i s k e t t e r. En gång i tiden tyckte jag kanske att det var snyggt med hyllor med böcker och alla dessa fysiska objekt. Fy fan så fult det är. Vill inte ha det. Men jag vill ju samtidigt ha kvar det. För det finns ju massor av bra saker, kunskap, texter, musik. Men det ska vara digitalt. Sökbart. I mappar.

Hur gör jag?

Tack för hjälpen...

Fick just det här felmeddelandet.

felmeddelande

måndag 22 september 2008

Året var 2000

Platsen var Hultsfred. Ett kombinerat rep och party. Jag hade fått tag på en gammal kamera och klippte ihop en liten film sen på natten. Och ni ser nästan alla där, om ni bara kikar lite, kanske även jag. Det är Rikard och Sharif som står för soundtracket. Här finns albumet. Det var en rätt magisk kväll.

Bra student

Tidigare i år så hjälpte jag en student på Linköpings Universitet med lite material och handledning för den C-uppsats han skrev. Själv tyckte jag att jag var alldeles för stressad för att ge den hjälp som jag kanske skulle ha viljat ge under uppsatsarbetet, men trots det blev det en jättebra uppsats med ett spännande innehåll. Och alldeles för ett litet tag sedan kom han på besök, med ett tackkort och en fin flaska vin och ett presentkort på 200 kr att använda på Melanders Fisk! Jag blev verkligen jätte, jätteglad! Tack Marcus!

lördag 20 september 2008

Det andra hemmet

Ute på resa igen då. Karlskrona och föreläsning på filmfestival. X2000, sent som vanligt, ombyggnationer och signalfel o.s.v., men uppkopplingen fungerar ovanligt bra. Kom just på att oberoende av vart jag är så känner jag mig alltid lite mer hemma när jag sitter med min Latitude. Man kan ju ha lite olika förhållningssätt till sin dator, en del ser det kanske bara som ett verktyg, men för mig är liksom alla mapparna och bilderna och programmen och texterna och skrivbordet och bokmärkena som ett "andra hem". Jag spenderar åtminstone 10 timmar om dagen i det andra hemmet, går omkring i det, möblerar om, städar, slänger bort skräp, fixar nya prylar, pratar med vänner, tittar på TV, lyssnar på musik, skriver, läser, tittar på foton, jobbar, leker o.s.v. Faktum är att jag kan se rätt mycket likheter mellan hur mitt andra hem och mitt första hem ser ut (om jag nu kallar min lägenhet för mitt första hem), och hur jag är och känner i båda. Skönt att  alltid kunna vara hemma.

fredag 19 september 2008

Slow Collision

Kallt, och snart kommer de. Snöflingorna alltså.

torsdag 18 september 2008

Story telling, myths and the music industry

Skickade just upp ett inlägg på vår gemensamma blogg Digital Rennaissance, om branschens oförmåga att skapa bra stories kring digital musik. En liten provtugga:

When it comes to digital distribution and the format shift, the industry has totally lost its ability to create good stories. Internally in the business, the main stories are the ones about catastrophy. Behind-the-scene stories about how totally incompetent the staff are, myths about what the industry does or does not to create a Big Brother society, stories that almost becomes tales, getting worse for each person passing it on.

All I hear are stories that are negative, negative, negative.

Of course these negative stories spreads to other industries, to journalists, to IT people, to artists and to the regular music fan. How can we suspect that anyone in any way is going to pay for digital music when the story all the time is that everything is going to hell? Who wants to invest their money in catastrophy?

onsdag 17 september 2008

Bra!

Mycket bra Adam och resten av gänget igår på Almost Famous. Push: http://www.myspace.com/adamheldring

tisdag 16 september 2008

Beck han kan han

Så kan det vara ibland. Varken mer. Bara mindre.

söndag 14 september 2008

Hemma!

Till slut så, efter en massa resande har jag kommit hem, lätt utmattad. Torsdag kväll och natt i Hultsfred och sen Norge. Jag har föreläst för ett gäng artister och skivbolag, rensat minibarer, träffat miljarder människor, gjort tidningsintervjuer, hängt med hemskt trevliga norska Robinson-människor, varit på sportbar med 15 heltokiga norrmän och norskor som råkade ha 7 000 NOK över från en frågetävling som de väldigt gärna ville dela med sig av i form av Guinness, sett musik, sett båtar, sett Nordens coolaste McDonalds-restaurang och till sist, efter att ha landat på Arlanda lite sent och stressat på en stackars taxichaufför, blivit bjuden av Christer på Hammarby - Kalmar FF på Söderstadion i eftermiddag... Vilken helg...

 

 

 

torsdag 11 september 2008

no-no

Jag blev bjuden på dansföreställningen no-no av Kenneth Kvarnström på Dansens Hus i tisdags. Det var en helt enorm upplevelse! Vi satt längst fram, på första raden, och såg alla detaljer i allting. Helt osannolikt vackert. Ganska snabbt vänjer man sig vid att dansarna gör halsbrytande rörelser på scenen hela tiden och ser helheten i en grupp som berättar något viktigt. Någonstans mitt i föreställningen sätter sig en av dansarna på en annan sittande dansares axel, och den sittande dansaren reser sig upp med den andra dansaren rakt upp, som den naturligaste sak i världen, och sen snurrar de runt, runt, runt, och springer och hoppar och slänger varandra i takt. Det var helt otroligt! En av de bästa upplevelserna någonsin. Nästan lika bra som Rage Against the Machine på Hultsfred 2000. Tack!

Bra kundvagnsinstruktion

onsdag 10 september 2008

Cyklar och fotboll

Bästa vännerna Stefan, Hanna, Åsa, Nisse, Malin, Tobbe, Robban, Mia och Håkan på Lilla Grisen och Sverige vann. Men man får aldrig glömma vart man är. Utriven artikel i dagens Vimmerbytidning under rubriken Polisnytt:

"En villaägare på Vetlandavägen i Målilla hittade på tisdagsmorgonen två vilt främmande cyklar i sin trädgård. Händelsen polisanmäldes och ordningsmakten kommer att åka ut och hämta in cyklarna för att se om de möjligtvis kan vara stulna någonstans. Ett parallellfall uppdagades också i Hultsfred där en husägare på Västerviksgatan hittat två cyklar lutande mot hans staket. Även dessa ska hämtas in för undersökning."

Det händer saker i Hultsfred minsann...

DMD!

Har just avslutat första föreläsningen med ettorna på DMD i Hultsfred. Fortsätter imorgon, men måste bara säga att det var otroligt kul! Jag har pratat virtualisering, digitalisering, decentralisering, Web 2.0, mashups, konsolidering, konvergering, industriella system och en massa andra saker. Jag tror faktiskt aldrig jag har sett ett gäng som antecknade så hysteriskt, nästan våldsamt flitigt. Hoppas bara att deras anteckningar blev lite mer strukturerade än mina whiteboard-teckningar... Imorgon blir det Celestial Jukebox, värdekedjor, Long Tail, sanktionsdirektiv, aggregatörer, white labels och mycket, mycket mer. Fint att komma på besök i den här lilla hålan. Men jag saknar sängen och kakelugnen ikväll.

Stackars lilla lastbil

Hittade den här bilden från en resa förra året i Turkiet. De kan verkligen packa i det där landet.

tisdag 9 september 2008

Biljardstället

Hultsfreds-Robban (ett tag i alla fall) och Norge-Richard (ett tag i alla fall) på besök i stan, såna där At the Gates-fans. Vi hamnade i biljardhall.

 

söndag 7 september 2008

Ja men gå i då!

Saltsjöbaden idag, hål 12. Par 3, 174 meter. Järnfyra i motvind med backspinn. 1 cm från hole in one. Ingen champagne ikväll heller...

lördag 6 september 2008

Det var det där med skägget

Skulle just visa hur den där skäggflätan såg ut och hittade den här bilden från precis strax innan jag dödade den.

 

Jag skulle ha passat rätt bra i Egalia med den där, iofs var det mer eller mindre en dredd snarare än en fläta på slutet. På backstageområdet på festivalen den sommaren stötte jag på en musiker i någon form av hårdocksband, typ Hatebreed eller Soulfly eller nåt sånt, som hade ungefär samma form av hårestetik. Bara det faktum att vi hade lika skägg skapade nån form av gemensamhet, typ att vi var del av samma skäggrörelse. Så vi pratade lite om skäggen. Töntigt, javisst. Men va fan, män med skägg liksom.

Mark Kozelek

Ok, jag vet att man inte ska blogga när man har druckit massor med vin. Jag vet att man inte ska blogga när man har känt Mark Kozelek. Jag vet att man inte ska blogga när man både har druckit massor med vin och känt Mark Kozelek. Hela världen där på internet. Just därför.

Det är det här med känslor. Kortslutningar i hjärnan. Elektrokemiska processer. Värme. Eller mer hetaste hethet. Liksom när det exploderar i huvudet och man ler som ett fån samtidigt som man gråter. Ungefär som regn i solsken. Vad gör man åt det då? Vad är det då? Bra är vad det är. Helt universellt osannolikt sanslöst bra. Känna, kände, känt.

Vilken avslutning. Som en käftsmäll rakt i hjärtat. Och nu, Vanilla Sky.

fredag 5 september 2008

Soroptimist

Jag lärde mig just ett nytt ord när jag fick en inbjudan från Sverigeunionen av Soroptimistklubbar. Sorus betyder syster och optimist betyder, ja, optimist, från optimus som betyder bäst. Typ kanske bästa-systrarnas-klubbar. Men inbjudan var lite förbryllande tycker jag:

"VÄLKOMMEN TILL ETT MINISEMINARIUM OM MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL SOM AVSLUTAS MED EN MUSIKSTUND."

Alltid trevligt med en musikstund, men jag fick lite ont i magen när jag läste det så här...

torsdag 4 september 2008

Jag kan härmed rapportera...

...att min axel är i stort sett helt återställd efter ur-led-historien i början av juli! För den som inte visste det vred jag alltså min högra axel ur led på en Dodge-match. Så värdelöst. Men nu är det bra igen. Var ute med Christian idag och spelade och det gick långt över förväntan. Det var faktiskt helt underbart! Men jag ska nog vänta med Dodgeballen ett tag till... 
 

Vi fick kräfta