måndag 27 augusti 2007

Medellivslängden ökar med 6 timmar om dagen

SCB följer utvecklingen av medellivslängden noga och siffrorna är rätt intressanta. Under de senaste 20 åren har medellivslängden ökat med ca 5 år för män och ca 3 år för kvinnor. För varje år  som går har vi alltså en ökning på medellivslängden med ca 3 månader för män och 2 månader för kvinnor, eller ca 6 timmar per dag för män och ca 4 timmar per dag för kvinnor. Männen är på väg ikapp kvinnorna som i genomsnitt lever ca fyra år längre.

Om det fortsätter i samma takt kommer medellivslängden år 2027 att vara ca 84 år för män och 86 för kvinnor. År 2047 kommer medellivslängden vara 89 för män och 90 för kvinnor. År 2067 bör medellivslängden vara kring 93-94 år. Men för de som överlever en bit in i framtiden ökar chanserna för ytterligare förlängning av livslängden om man tar med i beräkningen att en man som idag är 65 år har en förväntad livslängd på ca 83 år och en kvinna har en förväntad livslängd på närmare 86. För någon som är 65 år 2040 bör den förväntade livslängden ligga kring 96-97 år och för någon som är 65 kring år 2050 bör den närma sig 100-gränsen. Grattis till er som föddes i mitten av 1980-talet! :)

Om inte någon ny teknik som t.ex. SENS kommer in som wild card och förändrar förutsättningarna fullständigt...

Inga kommentarer: