onsdag 27 februari 2008

Vaccination och synen på människan

Socialstyrelsen har släppt ett förslag där man föreslår att alla flickor i årskurs 5 och 6 erbjuds gratis vaccinering i höst mot livmoderhalscancer och att vaccinet framgent ska ingå i barnvaccinprogrammet. Förslaget har fått mycket kritik, dels därför att det är mycket dyrt, och dels därför att det kommer att ta lång tid innan effekterna syns.

Karin Bojs, ansvarig för avdelningen Vetenskap på DN, skriver i en krönika: "Någonstans kanske det finns en gräns för vad barns immunsystem tål, och för vad samhället vill betala." Omskrivet innebär det att 400 kvinnor varje år måste få livmoderhalscancer även fortsättningsvis, och 100 kvinnor måste dö, helt enkelt för att det är för dyrt.

Jag tror inte att Bojs egentligen tycker att vaccinationen inte ska genomföras gratis och för alla flickor, hon ger snarare ett uttryck för en inställning som troligtvis är mycket vanlig, en fatalistisk inställning som jag tycker vittnar om en historielöshet och oförståelse för teknisk utveckling liksom prisutveckling.

Idag vaccinerar sjukvården mot kolera, difteri, stelkramp, kikhosta, tuberkulos, influensa, hepatit, mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor, polio, rabies, för att nämna de vanligaste, och varje utökning av vaccinprogrammen har självklart inneburit kraftigt ökade kostnader under en kort tid. 

Men, precis som i all medicinsk och teknisk utveckling sjunker priserna för tillverkning med tiden. Att använda argumentet att tillverkningen idag är för dyr håller inte om man inte samtidigt kan skapa en långsiktig beräkning på kostnaderna över tid, samt ge en prognos på hur prisutvecklingen kommer att ske under de kommande åren.

Och vart är uträkningen som slår dessa kostnader mot vad samhället måste betala om 20 år när ytterligare 400 kvinnor får livmodercancer på grund av HPV-viruset?

Vi kommer troligen att få se en mängd nya vacciner komma ut på marknaden under de kommande åren, samtidigt som stamcellsforskningen och den bioteknologiska utvecklingen skapar förutsättningar för människan att leva allt längre.

Dessa vacciner och mediciner kommer att komma ut på marknaden vare sig vi vill det eller inte, och kommer att användas oberoende av om det är dyrt nu eller inte. Den stora massan kommer dock inte att ha råd att gå igenom dessa behandlingar.

På sikt skulle hälsa och livslängd därför kunna bli en mycket stor klassfråga om inte samhället idag tar besluten att tillgängliggöra nya mediciner och behandlingar successivt i takt med att de utvecklas. För ekonomin i samhället bör rimligtvis förebyggande åtgärder alltid vara det bästa, för att inte tala om livskvaliteten och hälsan hos de människor det faktiskt handlar om.

Sverige har råd.

söndag 24 februari 2008

Mp3-spelare mot akne

Här kommer en otroligt praktisk manick, mp3-spelaren som går att använda som akneborttagare! 

Jo, det är faktiskt sant. mpion sänder ut positivt och negativt laddade joner som sägs vara bra för att motverka akne. Man håller helt enkelt spelaren  i 10 minuter mot den icke önskade utväxten, de negativt laddade jonerna öppnar upp porerna och när man sedan vänder på laddningen och skickar positivt laddade joner så drar det ut smuts och stänger porerna.

Bara i Japan.

lördag 16 februari 2008

The Ultimate Computer

Har just sett avsnittet The Ultimate Computer från den andra säsongen av Star Trek Original Series. Avsnittet är från 1968 och innehåller en intressant filosofisk betraktelse av hur man såg på hotet från datorerna på den tiden. En ny och mycket intelligent dator, M5, har installerats på skeppet och datorn klarar av det  mesta som människorna tidigare har gjort. På sikt verkar det som om datorerna skulle kunna ersätta alla 400 personer på skeppet. Kirk känner sig direkt hotad när det visar sig att datorn gör saker och ting mycket effektivare än han själv. I grunden finns frågeställningar som senare under 1970- och 1980-talen skulle komma att aktualiseras på bred front när robotar och datorer automatiserade många av de arbetsuppgifter som människor gjorde inom olika industrier. Några citat:

McCoy: "We're all sorry for the other guy when he loses his job to a machine. But when it comes to your job, that's different. And it always will be different."

Spock: "Computers make excellent and efficient servants, but I have no wish to serve under them. Captain, a starship also runs on loyalty to one man, and nothing can replace it or him."

Kirk: "There are certain things men must do to remain men."

Precis som i Wargames från 1983 visar det sig att datorerna trots allt inte är att lita på, och avsnittet slutar med att man monterar ned M5 från skeppet. Avsnittet finns för övrigt att se på www.videolemon.com.

fredag 15 februari 2008

Metabloggning

Har skrivit ett inlägg som gästbloggare på Noisy Cricket. Så nu bloggar jag om det.

måndag 11 februari 2008

Rainbows End

Äntligen har jag tagit mig för att åtminstone börja läsa Vernor Vinges "Rainbows End". Underbar bok om augmented reality, nanoteknologi och alla de andra framtidsteknikerna.

Vinge hade för övrigt en spännande föreläsning under 2007 i serien som Long Now Foundation kör, betitlad "What If the Singularity Does NOT Happen?"

Den finns att lyssna på som mp3 och en sammanfattning ligger också ute på bloggen.

söndag 10 februari 2008

Sant eller falskt spelar ingen roll

Jag är kompis med Peter Forsberg på Facebook. Jag är långt ifrån ensam, han har över 1 300 kompisar. Den stora frågan är huruvida det är den riktige Peter som ligger bakom? Även om vi båda är födda samma år och uppväxta i Ö-vik och kanske t.om. skulle hälsa på varandra om vi träffades, är jag ytterst tveksam till om Forsberg verkligen har tiden och intresset att sitta och godkänna alla kompisförfrågningar från hockeytokigt folk från hela världen. Det finns en hel del  tecken som tyder på att det inte alls är den riktige Peter som står bakom, men det intressanta är att det inte spelar någon roll!

På Facebook finns det en stor mängd personer som tagit på sig en falsk indentitet och driver kändisars profiler. Trots att det kanske är uppenbart att det inte alls är Peter som står bakom profilen riktar sig besökare till honom genom att skriva på väggen och på andra sätt hantera profilen som om det vore den riktige personen. Successivt byggs alltså Forsbergs profil upp på ett sådant sätt att den, åtminstone på Facebook, blir den riktiga representationen av honom. Man kan på ett sätt säga att den falske Peter har hijackat den riktiga Peter genom att skapa en identitet som kollektivet har valt ut som objekt att rikta sin uppmärksamhet mot.

Med tiden skulle detta kunna få spännande konsekvenser, framför allt med tanke på nästa generationens sociala nätverk som troligen kommer att länka samman en stor mängd representationer på nätet. Istället för att finnas genom en blogg, vara avatar i Second Life, IM-a på MSN, vara på Facebook, Last.FM, Bilddagboken, Resedagboken, ha en egen hemsida etc, länkas allt samman till en applikation där man kan hantera allt, och nå alla sina vänner, både via dator och via mobilen. Den virtuella representationen kommer utan tvekan att bli allt viktigare framöver, så frågan blir hur Peter tar tillbaka sin egen identitet?

Det kanske visar sig att kollektivet hellre vill ha den falske Peter istället för den verklige Peter? Detta skulle t.om. kunna bli en bra affärsidé, att representera kändisar digitalt genom att driva deras onlineprofiler på en massa sociala nätverk.

lördag 9 februari 2008

Konsten att koppla ner

En gång i tiden brukade man säga att man kopplade av när man vilade och tog det lugnt. Man kopplade bort sig från omvärlden och gjorde något helt annat. I takt med att uppkopplingar till Internet blir alltmer mobila och transparenta kanske betydelsen av att koppla av snarare blir att koppla ner.

Jag befinner mig i en uppkopplad miljö i stort sett dygnet runt, precis som de flesta i min omgivning, och jag tänker inte ens på att jag kopplar upp. Med tanke på framväxten av mer kroppsnära interface skulle man kunna tänka sig att det så småningom uppkopplade eller nedkopplade tillståndet blir att jämföra med det vakna eller det sovande tillståndet.

Drivkraften att få vara uppkopplad är mycket stark idag. Utan en uppkoppling känner man sig avskuren från omvärlden, på samma sätt som man känner sig naken och ensam utan mobilen. Men vad är en uppkoppling egentligen? Vad är det som är uppkopplat? Är det datorn eller mobilen, och varför säger vi då att vi ska koppla upp "oss" och inte att vi ska koppla upp datorn?

Jag tror att vi inom ett par decennier kommer att få uppleva en spännande utveckling inom BCI som tveklöst kommer att utmana invanda föreställningar om vårt eget medvetande och våra medvetandetillstånd. Att vara uppkopplad om 30 år kanske helt enkelt handlar om att vara vaken, det uppkopplade tillståndet är lika automatiskt och naturligt som det vakna tillståndet.

torsdag 7 februari 2008

Är du också trött?

En intressant artikel DN idag om hur accelererande krav, både från sig själv och från omgivningen leder till att man tar beslutet att helt enkelt sova och vila mindre. Men detta är inte alls något nytt: "Även för hundra år sedan genomgick det svenska samhället en dramatisk förändring. Också den gången rörde det sig om en okontrollerad utveckling, menar Aleksander Perski. - Människor flyttade från landsbygden in till städerna och arbetade under hårda förhållanden. Det fanns inga regleringar - inte av arbetstiden, inte vid vilken ålder man fick börja jobba. Människor var maktlösa. Liksom i dag reagerade många med trötthet och nya sjukdomar, till exempel neurasteni som kan liknas vid våra dagars utbrändhet."