lördag 16 februari 2008

The Ultimate Computer

Har just sett avsnittet The Ultimate Computer från den andra säsongen av Star Trek Original Series. Avsnittet är från 1968 och innehåller en intressant filosofisk betraktelse av hur man såg på hotet från datorerna på den tiden. En ny och mycket intelligent dator, M5, har installerats på skeppet och datorn klarar av det  mesta som människorna tidigare har gjort. På sikt verkar det som om datorerna skulle kunna ersätta alla 400 personer på skeppet. Kirk känner sig direkt hotad när det visar sig att datorn gör saker och ting mycket effektivare än han själv. I grunden finns frågeställningar som senare under 1970- och 1980-talen skulle komma att aktualiseras på bred front när robotar och datorer automatiserade många av de arbetsuppgifter som människor gjorde inom olika industrier. Några citat:

McCoy: "We're all sorry for the other guy when he loses his job to a machine. But when it comes to your job, that's different. And it always will be different."

Spock: "Computers make excellent and efficient servants, but I have no wish to serve under them. Captain, a starship also runs on loyalty to one man, and nothing can replace it or him."

Kirk: "There are certain things men must do to remain men."

Precis som i Wargames från 1983 visar det sig att datorerna trots allt inte är att lita på, och avsnittet slutar med att man monterar ned M5 från skeppet. Avsnittet finns för övrigt att se på www.videolemon.com.

Inga kommentarer: