torsdag 7 februari 2008

Är du också trött?

En intressant artikel DN idag om hur accelererande krav, både från sig själv och från omgivningen leder till att man tar beslutet att helt enkelt sova och vila mindre. Men detta är inte alls något nytt: "Även för hundra år sedan genomgick det svenska samhället en dramatisk förändring. Också den gången rörde det sig om en okontrollerad utveckling, menar Aleksander Perski. - Människor flyttade från landsbygden in till städerna och arbetade under hårda förhållanden. Det fanns inga regleringar - inte av arbetstiden, inte vid vilken ålder man fick börja jobba. Människor var maktlösa. Liksom i dag reagerade många med trötthet och nya sjukdomar, till exempel neurasteni som kan liknas vid våra dagars utbrändhet."

Inga kommentarer: