fredag 27 februari 2009

You CAN break the Internet…


OneSwarm och Despotify

Ett litet förklaringsmail jag just skrev till några som ville veta mer om ovanstående:

OneSwarm finns här: http://oneswarm.cs.washington.edu. Bra förklaring finns här: http://nanok.tumblr.com/post/81658678/i-huvudet-p-tomas-isdal-bakom-one-swarm.

Jag har utvärderat programmet lite och tror att det har bra potential för en viss form av fildelning, dock tror jag inte på kort sikt att det kommer att nå jättestora massor. Det är ju inte anonymitetsbaserat på samma sätt som rena anonymiseringstjänster som Tor eller www.relakks.com, utan bygger på att man väljer vilka vänner man ska dela filer med. När man laddar ner t.ex. data med hjälp av en .torrent som kommer från Pirate Bay så är ju fortfarande IP-adressen synlig hos de andra klienterna i den “vanliga” svärmen, så funktionen är egentligen en overlay på befintlig BitTorrent-teknik, ungefär som Qtrax lägger ett lager ”ovanpå” Gnutella som gör det möjligt att skapa walled gardens. Jag kan tänka mig att releasegrupper och de som vill ha stark privacy i redan befintliga konstellationer kommer att börja använda OneSwarm, men inte den stora massan som ju bara vill ha tag på musik och film så enkelt som möjligt. Som sagt, det är ju inte en anonymiseringstjänst egentligen utan ger bara möjlighet att välja vilka ”kompisar” man ska dela med.

SpotSave och www.despotify.se handlar ju om att helt enkelt ladda ner musikfilerna från Spotify lokalt. Det var bara en tidsfråga innan det skulle ske, och det kommer att vara otroligt svårt att stoppa. Allt man kan spela upp på en dator går också att kopiera. Det är det som är styrkan med det digitala. Internet är historiens största kopieringsmaskin. Enda chansen att konkurrera med det är att göra Spotify så bra att användarna inte VILL ladda ner filerna, och jag tror att de har möjligheten att lyckas med det. Viktigast är dock att branschen inte blir vettskrämda av det här och drar undan sina kataloger.

torsdag 26 februari 2009

Roger Wallis och blommorna

Efter dagens förhör i TPB-rättegången har Roger Wallis fått en stor fanskara. På Facebook finns redan ett antal fangrupper, bl.a. “Roger Wallis for President” som efter några timmar hade 160 medlemmar , “Roger Wallis is awesome” med 350 medlemmar (och som ökar mycket kraftigt för varje minut) och gruppen “Skicka blommor till Roger Wallis fru”. I slutet av förhöret frågade han nämligen om rätten kunde skicka blommor till hans fru, vilket rätten inte hade någon budget för. Istället har det upprättats en blomsida för Roger Wallis fru. I skrivande stund har närmare ett hundratal blommor skickats till ett värde av 25 000 kronor. Svenska Dagbladet tog snabbt upp det hela i en artikel. Var det så här 70-talet kändes, när marknadsfundamentalismen krockade med ideologier om samhällsnytta och kollektivism? Oberoende av vad man tycker om dagens förhör måste man konstatera att det stöd Wallis får just nu visar att han på något underligt sätt blev den vanlige fildelarens representant. Vad var det han sade där: “Vilka människor. God bless Sweden.” Det krävs en Wallis för det.

Dyr kunskap

Jag har nu lyssnat på största delen av hela TPB-rättegången, och gång på gång på gång kommer alla tillbaka till frågor som är grundläggande teknikkunskaper, sånt som vem som helst kan läsa sig till på Wikipedia eller på hundratals pedagogiska BitTorrent-tutorials: “Vad är en torrent”, “Vad är en tracker” “Vad händer är man laddar ner en torrent” etc etc etc… Hur svårt kan det vara undrar en datavetare försiktigt… Och hur kommer det sig att allihopa HELA tiden, advokater och vittnen, hänvisar till att de inte kan tekniken? Nog för att rättegången inte handlar om att illegalisera en teknologi, men att ägna så mycket tid åt att försöka förklara samma sak om och om igen ter sig för mig som ett bortkastande av dyrbar rättstid…

SR om PKE

Sveriges Radio uppmärksammar privatkopieringsersättningen i Mitt i Musiken. Branschorganisationen Elektronikbranschen har gått ut och sagt att Konsumentverket i högre utsträckning bör vara med när nivåerna bestäms. Intressant är att Konsumentverket, som inte alls har funnits med i diskussionerna kring PKE tidigare, reagerar på att det inte tas ut PKE på datorer och hårddiskar (mobiler nämns inte). Diskussionerna och förhandlingarna om PKE kommer helt klart att bli heta framöver då lagringsutrymme utvecklas exponentiellt och nivån 4 kronor per gigabyte är ohållbar i längden. Copyswede, som samlar in PKE, har haft kraftigt ökade intäkter de senaste åren, och precis som jag har sagt tidigare tror jag på PKE som en viktig intäktskälla för musikskapare och musikbolag, åtminstone under en period nu när vi går igenom formatskiftet från exemplar till användning

onsdag 25 februari 2009

Svenska filmtjänster

Är med i en artikel i Metro idag om svenska filmtjänster. Kommentar från en av läsarna: “Wow den helt klart bästa analysen jag har läst om varför fildelning finns och prioriteras före allt annat.” Tack tack. :)

“You share things with people”

Visst blir Mr Moore lite aggro här ett tag?

Spotify i mobilen

Så här ser Spotify ut i iPhonen enligt en demovideo. Förhoppningsvis kommer Apple också tillåta att applikationen går att få tag på genom App Store. Man kan ju lätt säga att Spotify blir en konkurrent till iTunes…

måndag 23 februari 2009

Moralens plasticitet och Sveriges roll i världen

I dagens DN Debatt rapporterar tre forskare från Lund resultaten från en stor studie om ungdomars syn på fildelning och upphovsrätt. Mycket läsvärd debattartikel. Dessutom representerar den stora delar av övriga svenska forskares analyser och bedömningar av den rådande situationen. Jag skulle misstänka att ytterligare ett tjugotal forskare skulle kunnat skriva under den.

Förutom det som sägs i debattartikeln skulle jag vilja lägga till ytterligare två saker:

1) Det verkar som om många inom underhållningsindustrierna drivs av den här frågan från ett känslomässigt perspektiv, d.v.s. man hänvisar till moralargumentet. Wikströms forskning (2006, Reluctantly Virtual), där han intervjuat en mängd makthavare i musikindustrin, visar att beslut ofta fattas baserade på ideologisk övertygelse snarare än att de är rationella och väl underbyggda med fakta, d.v.s. de mentala modellerna styr:

“One of the most fundamental reasons why decision makers are unable to adapt their organisations to a changing environment is the inflexibility of their mental models (e.g. Argyris 2004; Beinhocker 2006; Sterman 1994). The structure and logic of the world change, but the decision makers understanding of that world remains intact. The study has shown how decision makers in the music industry continue to defend their old core business although a radical transformation of the media environment is taking place”.

Tuff slutsats efter att ha djupstuderat 36 makthavare i branschen…

Plasticitet är ju ett begrepp som används inom hjärnforskningen för att påvisa “hjärnans förmåga att anpassa sig till sin organism och dess omgivning, t.ex. vid minnesinlagring.” Moral är självklart ett resultat av hur en hjärna är formad och följaktligen är ideologier, känslor och moral även plastiska. Att undervärdera styrkan i den nya moraluppfattning som växt fram de senaste årtiondena och tro att det skulle gå att “lära ungdomar att inte fildela” är en mycket farlig inställning som riskerar att ta hela den här konflikten från statusen kallt krig till kärnvapenkrig.

2) Vi har redan gjort valet om ett kontrollerat internet. Precis som Neo i Matrix Reloaded, på parkbänken med Oraklet, ska vi nu bara försöka förstå varför vi har gjort det. Det började med DMCA, gick vidare med EUCD och nu aktuellt med IPRED. Beslutet har liksom redan fattats för ett bra tag sedan, vi följer bara en linje med juridiska händelser som följer en självklar kausalitet. Därav att frågan om TPB och IPRED och anonymisering också handlar om Sveriges roll i världen. Detta handlar om politik på hög nivå eftersom de stora maktstrukturerna i det internationella samfundet redan beslutat om hur man vill att det ska se ut. Den här konflikten verkar börja utvecklas till att bli den absolut mest centrala politiska frågan i det internetsamhälle vi håller på att bygga, och Sverige som land har inte råd att stå emot omvärlden.

Eller?

Livet på ett minne

Med tanke på mina små teorier om när och hur vi kommer att kunna lagra all musik som någonsin har getts ut på en och samma apparat. :)

Vinter för en stund

söndag 22 februari 2009

Att leda världen

“Få se nu, vart tog egentligen pengarna vägen? Nu måste vi hjälpas åt att leta!”

Joel Alme

fredag 20 februari 2009

Panel

Igår satt jag i en panel med representanter för Telenor, Artspages, Phonofile, EMI och en organisation som vill värna den norska fildelningen. Vi pratade om hur den digitala försäljningen av musik egentligen utvecklas, hur tillväxten ser ut och den nya generationens all-you-can-eat-tjänster. Ett hundratal personer från den norska musikbranschen var där och lyssnade. Samtidigt har vi TPB-rättegången som snurrar på hemma i Stockholm.

Kunde inte låta bli att konstatera det enorma ideologiska glapp som finns mellan å ena sidan de tusentals människor som har sin försörjning på att spela in, producera, distribuera och marknadsföra musik och stora delar av de fans och musikälskare som använder TPB och andra fildelningstjänster. På såna här branschträffar är det otroligt homogena grupperingar och med tanke på att branschen under så lång tid varit mycket frånskilda sina kunder, kunderna har kommit in mer eller mindre anonyma i slutet av värdekedjan, tror jag att en av de viktigaste uppgifterna framöver kommer att vara att se till att fansen blir en del av branschen. Ett tips från mig till framtida branschkonferenser, in med ett par sessions där fansen och de “vanliga” musikmänniskorna är med.

Nu sitter jag förresten och lyssnar på Matt Mason.

torsdag 19 februari 2009

24 minuter

Jag som brukar klaga på att jag inte får tillräckligt med tid att fördjupa mig när jag ska prata fildelning och dylikt. Nu fick jag igen, 24 minuter i Eftersnack. Det kändes som 4…

onsdag 18 februari 2009

Invändning

Rasmus Fleischer ifrågasätter mitt ifrågasättande av huruvida den pågående rättegången mot fyra personer involverade i TPB handlar om att kriminalisera en teknologi eller inte. Precis som han säger handlar det om hur man definierar teknologi, men också om hur man definierar kriminalisera. Vi är båda doktorander och ägnar trots allt stora delar av vår vakna tid åt att definiera…

Rasmus menar att resultatet av en fällande dom kommer att kriminalisera “öppna BitTorrent-trackers”. Men de som är åtalade är åtalade för att de SOM PERSONER medvetet kan ha hjälpt andra att begå intrång i den nuvarande upphovsrättslagstiftningen. Inte att de har använt en specifik teknik. De hade lika gärna kunnat använda cyklar (som Rasmus nämner) och budat runt filerna. Jättemånga cyklar.

Av absolut största vikt i denna rättegång är snarare att avgöra om de åtalade individerna har haft ett medvetet syfte att hjälpa andra att med sajt, trackers, vad det nu vara månde, dela med sig av och ladda ned / kopiera från andra klienter sådana datafiler som är paketerade i en form som av en dator hanteras som musikstycken, filmer eller dataspel som “de andra” (citat Håkan Roswall) i fråga inte har rätten att dela med sig av eller ladda ned / kopiera enligt den nuvarande upphovsrättslagstiftningen.

Observera att jag poängterar att det alltså handlar om att bryta mot den nuvarande upphovsrättslagstiftningen.

Jag håller med om slutsatsen att öppna BitTorrent-trackers är en egen teknologi, eller en del av en samling av verktyg som skapar en teknologi. Men resultatet av en fällande dom kommer inte att innebära att öppna BitTorrent-trackers per definition (vi definierar som sagt) blir illegala. En fällande dom innebär endast att man i så fall avgör att dessa personer medvetet har använt sig av öppna BitTorrent-trackers för att hjälpa andra att begå intrång i nuvarande upphovsrättslagstiftning. Som sagt, detta handlar om en bedömning av de åtalade individernas motiv och syfte att driva tjänsten, egentligen oberoende av vilken teknik de har använt. Vad som har hänt i deras hjärnor som sedan har resulterat i aktiviteter från deras fingrar (huvudsakligen).

Den som vill använda öppna BitTorrent-trackers för att sprida sina egna semesterbilder kommer självklart få göra det även efter en eventuellt fällande dom, enligt rådande upphovsrättslagstiftning.

Med tanke på att flera av de involverade i TPB är ytterst intelligenta och mycket kunniga individer när det gäller internetteknologi och även när det gäller upphovsrättslagstiftning, ter det sig för mig fullständigt osannolikt att de inte skulle haft vetskapen och syftet att, åtminstone de senaste åren, hjälpa andra att dela med sig och ladda ned / kopiera allehanda illegalt publicerade datapaket.

TPB är ett statement. Ett statement mot rådande upphovsrättslagstiftning och ett statement att man med hjälp av teknologin står över/bredvid/framför den nuvarande lagstiftningen. Det är inte ett statement för öppna BitTorrent-trackers. TPB tycker inte ens att BitTorrent är en speciellt bra teknologi enligt uttalanden.

Så, vad det alltså handlar om är hur de som personer har agerat, och hur medvetna de har varit om vad andra har gjort med hjälp av deras tjänst. Jag är helt övertygad om att de har varit medvetna om att deras öppna BitTorrent-trackers använts av “de andra” för att begå intrång i nuvarande upphovsrättslagstiftning, och att de dessutom VELAT att detta ska ske eftersom de anser att den nuvarande upphovsrättslagstiftningen är felaktig.

Därav att jag är av den bestämda åsikten att denna rättegång handlar om individernas uppsåt med att driva tjänsten snarare än om att illegalisera en teknologi i förhållande till upphovsrätten.

Bloggposten om den nuvarande upphovsrättslagstiftningen låter jag dock vänta ett tag. Kanske till den 1 april.

tisdag 17 februari 2009

Nyhetsmorgon

Så här var det imorse klockan 07.15. Jag tycker vi var ganska fina faktiskt.

måndag 16 februari 2009

Sunday Herald

Var med som hastigast i en liten artikel om pirateriet och Pirate Bay-rättegången i den skotska tidningen Sunday Herald. Självklart vinklat, som alltid…

Så här efter den första dagen kanske det passar med några kommentarer efter att lyssnat på det hela:

Den tekniska genomgången tycker jag var bra, alla bör ha en bra bild av vad det handlar om och hur BitTorrent fungerar. Ett par överraskningar fick jag dock, t.ex. när försvaret hävdade att det inte hade begåtts något huvudbrott eftersom de som laddade ner musiken och filmerna ju var de som har rättigheterna, d.v.s. exemplarframställningen genomfördes av de som har exemplarframställningsrätten. Roswalls svar var att det var “de andra” bevisföringen gällde, d.v.s. de andra användarna som seedade och leechade vid tillfället då man samlade in bevisen. Men med tanke på att man inte har identifierat huvudbrottet menar försvaret att det blir svårt att bevisa någon medhjälp till brott.

En annan överraskning var att försvaret drev frågan om att musik- och filmindustrin vill dra en “teknik” inför rätta, vilket jag inte anser är fallet. Om det hade varit teknologin i sig hade helt andra personer suttit i rättssalen. Det här åtalet handlar om huruvida de fyra personerna medvetet har hjälpt andra att bryta mot den nuvarande upphovsrättslagstiftningen.

Imorgon fortsätter det med filmerna och dataspelen. Jag sitter förresten i TV4 Nyhetsmorgon imorgon nån gång efter 07 och pratar om musikindustrins framtid.

by:Larm

Oj, här tar de i!

Daniel Johanssons foredrag om internet, teknologi og musikk er både opplysende og inspirerende og han er uten tvil Skandinavias beste på området. Her forteller han om nye trender og teknologien som vil forme vår internettvirkelighet i årene som kommer.

Det blir Norge den här veckan.

Morgonens citat…

… kommer från DN: “Även harmoniska människor måste ofta gå emot sina känslor för att stiga upp på morgonen eller för att inte börja äta någon annans tårtbit.” Precis!

söndag 15 februari 2009

Då har det börjat då

Idag höll Pirate Bay och Piratbyrån presskonferens på Tekniska Muséet, och alla lär veta vid det här laget att rättegången börjar imorgon. Här finns ett schema upplagt.

Jag har kikat igenom den 1 300 sidor långa förundersökningen som innehåller hundratals skärmdumpar, kontoutdrag från grundarnas privata konton och företagskonton, återgivna mail mellan de olika personerna när det gäller ekonomiska förehavanden och en stor hög med protokoll från förhör med såväl vittnen som de tre grundarna.

Just nu verkar medierna vilja veta:

1) Kommer de att bli fällda eller friade?
2) Kommer det att spela någon roll om de blir fällda?

Jag är ganska övertygad om att de kommer att bli fällda i tingsrätten, och det kommer att vara den monetära situationen som kommer att ligga till grund för det, d.v.s. att det tycks finnas en del ganska kraftiga bevis för att man har tjänat en hel del pengar på verksamheten.

Om de blir fällda kommer dock Pirate Bay troligen att leva vidare i en annan form, kanske inte ens med dessa personer kvar. Det finns ett par alternativ till vad som kan hända: 1) Någon eller några andra tar över driften av sajt och trackers, i en helt annan del av världen. 2) Man går över till en helt annan teknisk plattform som är decentraliserad och inte kräver trackers.

Just nu pågår det en hel del utveckling när det gäller att skapa intelligenta BitTorrent-klienter som skulle innebära att det inte behövs någon tracker utan att man skulle kunna decentralisera nätverket i större utsträckning, liknande Gnutella eller Freenet. En fällande dom skulle dock kunna få en rejäl effekt på de andra BitTorrent-sajter som finns i Sverige, eftersom även dessa i ett slag skulle bli illegala verksamheter.

Pirate Bay är en stor aktör, men när det gäller antalet besökare till hemsidan är man inte den största sajten för torrenter. Mininova är rankad 84 på Alexa.com medan TPB är rankad 109. Men TPB’s trackers skulle mycket väl kunna vara de största noderna när det gäller BitTorrent-trafik i världen.

Tyvärr kommer vi återigen att hamna i detaljfrågor och ett idogt polariserande under de kommande veckorna, då också IPRED-förändringarna ska klubbas i Riksdagen. Som alltid saknar jag de större perspektiven, och det finns sällan tid att få in dessa i medierna när man blir intervjuad, hur mycket man än skulle vilja…

Det paradigmskifte vi befinner oss i handlar i stor utsträckning om problemet att upprätthålla exemplarframställningsrätten i den digitala världen, som ju i grunden alltid handlar om att skapa kopior, och konflikten mellan de som anser att kontrollen över framställning av exemplar även i fortsättningen ska tillhöra den som äger inspelningen.

Precis som det står i åtalspunkt 1 i den inlämnade stämningsansökan, d.v.s. den punkt som gäller Backyard Babies, Amy Diamond, Advance Patrol, Joakim Thåström och många fler artister: "Tillgängliggörandet och exemplarframställningen har inneburit ett intrång i den ensamrätt att göra inspelningen tillgänglig för allmänheten och ett intrång i den ensamrätt att framställa exemplar av inspelningen som tillkommit producenten av de fonogram på vilket inspelningen ursprungligen utgivits."

Jag anser det vara uppenbart att The Pirate Bay har begått medhjälp till intrång i den nuvarande upphovsrättslagstiftningen och är därför övertygad om att de kommer att få en fällande dom.

Problemet är inte det, problemet är att exemplarframställningsrätten och tillgängliggöranderätten inte går att upprätthålla när var och en av oss har världens största kopieringsmaskin på skrivbordet eller i knät. Eller som Chris Anderson uttryckt det vid något tillfälle: “Underskatta aldrig kraften hos miljoner människor som har fått nycklarna till fabriken.” Fabriken är idag inte centraliserad, den är decentraliserad och utspridd över hela världen. Kunden kommer inte in i slutet av värdekedjan för att köpa ett exemplar, kunden är den som både producerar och distribuerar kopiorna.

Ofta framhålls denna konflikt som en moralisk och etisk konflikt. Och till viss del är det det. Visst finns det de som inte tycker att man ska betala för musik och film, men många studier visar samtidigt att flertalet faktiskt vill betala. Frågan är bara HUR man betalar, och det är uppenbart att dagens Internetgenerationer inte är intresserade av att betala på det traditionella sättet. Som jag har sagt många gånger tidigare, det stora formatskiftet just nu verkar gå från försäljning av exemplar till intäkter för användning.

MEN, ur ett ännu större perspektiv, all musik och film som spelats in och alla böcker som någonsin skrivits KOMMER att finnas tillgängliga för oss, gratis eller närmast gratis inom 15-20 år. Detta är det riktigt stora paradigmskiftet. Celestial Jukebox kommer att existera.

Internet är det största demokratiserings- och decentraliseringsprojekt vi har sett i människans historia, och kommer på sikt inte bara att förändra affärsmodeller i underhållningsindustrierna utan hur såväl politik som ekonomi fundamentalt fungerar. Den rådande finanskrisen kan sägas vara lika mycket ett resultat av virtualiseringen och digitaliseringen som den rådande “underhållningskrisen”.

Så, jag hoppas verkligen att NÅGON i alla fall kommer att ta upp dessa lite större frågor under debatten de kommande veckorna och att vi kan diskutera hur ett bättre, mer rättvist och demokratiskt samhälle ska kunna bli resultatet av paradigmskiftet.

Skridskor

torsdag 12 februari 2009

Fildelningsskola för Dummies

Den som känner sig lite vilsen i fildelningsdjungeln kan ju alltid kika på mitt lilla inspel på TV8’s Metro Teknik igår. :) Inslaget börjar ca 17 minuter in i programmet.

onsdag 11 februari 2009

TV8

METRO TEKNIK | IKVÄLL 21:00
I kvällens Metro Teknik blir det fildelningsskola med Daniel Johansson från KTH. Han förklarar vad rättegången mot Pirate Bay egentligen handlar om.

Ungefär så, kan bli lite spännande att se vad det blev av allt det där filmandet vi gjorde på Münchenbryggeriet. www.tv8.se

tisdag 10 februari 2009

Föreläsning på LTU

Luleå Tekniska Universitet lade upp en liten artikel om min föreläsning som jag hade på Piteå Musikhögskola för några veckor sen. Det var trevligt att vara där, över 100 studenter lyssnade om jag förstod det rätt. Sen träffade jag lärare och forskare efteråt och diskuterade vilken forskning som behövs i Sverige när det gäller musik och musikindustri.

måndag 9 februari 2009

New York Times

Ha, jag har just gjort min första intervju med New York Times. :)

söndag 8 februari 2009

Egypten

Några bilder från resan. Det kommer kanhända upp fler.

IMG_0066

Hade nästan hela El Gouna golfbana för mig själv. Sanslöst fin bana, mitt ute i öknen. Vågar knappt berätta vad greenfeen kostade, men jag lade typ ett vanligt svenskt årsmedlemskap på greenfee de dagarna jag spelade…

IMG_0070

Jag hade en privatchaufför som körde mig lite varstans på dagarna. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men jag drar till med Mohammed. Tror faktiskt det var det. Han tutade jämt. De gjorde alla. Typ: Nu möter jag en bil, då tutar jag. Nu kör jag om, då tutar jag, först när jag tänker tanken att jag ska köra om, sen tutar jag när jag kör om, och sen tutar jag när jag har kört om. Det går en människa på trottoaren, då tutar jag, för här kommer jag, akta. Nu svänger jag ut från korsningen, tut. Hej hej, tut. Och så en extra tut för att vara snäll. Det var ganska sött faktiskt, alla tutade hela tiden.

IMG_0077 

Det blev pyramider och sphinxen och så. Det var en väldigt trevlig dag, på många sätt. Det var närmast meditativt att gå runt bland de där gigantiska gravarna. Man måste uppleva det om man ska förstå det tror jag, otroligt mäktigt! Några av bilderna finns i en annan kamera, men så här såg det t.ex. ut:

IMG_0102

IMG_0105 

IMG_0121

IMG_0127 

Jag visste inte att man m å s t e göra nedanstående pose när man är vid pyramiderna, men det fick jag lära mig just precis där, av världens bästa pyramidkännare, från Skåne.

IMG_0123 
 
Det blev lite Kairo:

IMG_0129

IMG_0146

Det blev dagar på stranden, det köptes snorkelprylar, det prutades massivt så klart, det betalades ändå för mycket, och snorklades… 15 minuter! För det var så kallt i Röda Havet tyckte vi visst. Sådär 24 grader. Badkrukor… Skyller på att det blåste så förbenat. En fulfin fågel kom och spatserade tvärsöver bryggan.

IMG_0154 

Hotellpoolen:

IMG_0160

Och så en liten avslutning. Egypten består till 95% av sand, fick vi höra många, många gånger om. Sand och sand och sand och så några vindsnurror. Några tusen så där.

IMG_0084

Just det. Jag såg mumier också. Riktiga. Men man fick inte ta med sig någon kamera in där. Kändes lite coolt att kolla på forntidens motsvarighet till det här.

Hejdå Egypten.

lördag 7 februari 2009

8.18

Kan inte hjälpa det, jag gillar det här hemskt mycket…

Ett vackert Stockholm

Idag var det närmast lite drömskt i stan. Vännen Annika ville gå på långpromenad, vi promenerade runt i två timmar och hittade den här helt förtrollade platsen på Norr Mälarstrand. Fåglarna såg ut att stå ovanpå vattnet och man såg inte över till andra sidan. Mitt i stan liksom.

IMG_0184

IMG_0182

IMG_0187

IMG_0188

fredag 6 februari 2009

Musikföretagets förändrade roll

Det traditionella skivbolagets huvudsakliga intäkter har under över hundra års tid byggt på att sälja exemplar, att sälja så många kopior som möjligt av ett publicerat musikverk. I ökad omfattning sker nu en förflyttning från denna klassiska modell till en helt ny modell, en modell där musikföretagets huvudsakliga intäkter kommer från antalet uppspelningar av verket genom digitala tjänster snarare än antalet sålda kopior.

Traditionellt har affärsmodellen varit ganska straight forward, ju fler kopior man har sålt, desto mer intäkter. Denna modell har initalt överförts även till den digitala verkligheten genom tjänster som iTunes Store, CDON och mobila tjänster från t.ex. 3 och Telenor. Kunden, lyssnaren, användaren har betalat för att "ladda ner" ett exemplar, vilket i praktiken innebär att man betalat för rätten att skapa en lokal kopia. Ju fler exemplar som fixerats på människors hårddiskar och mobiltelefoner, desto mer intäkter till musikbolaget.

Exemplarframställningsrätten i upphovsrätten har under lång tid varit betydande för hur affärsmodellerna formats för att skapa intäkter för musik. Man skulle t.o.m. kunna säga att upphovsrättslagstiftningen premierat en specifik modell för intäkter till de som äger rättigheterna, d.v.s. intäkter baserade på kontroll över mångfaldigande. Men, i takt med att denna modell nu förändras, bör också utformandet av exemplarframställningsrätten som sådan förändras.

Det framtida musikföretaget kommer i mycket större omfattning jobba för att öka användningen och exponeringen av musiken. Ju fler uppspelningar, desto mer intäkter till musikbolaget, artisterna, musikerna och låtskrivarna.

Vi ser redan idag hur det sker genom tjänster som YouTube och Last.fm. På sikt skulle det t.o.m. kunna vara så att decentraliserad spridning och kopiering bör uppmuntras, eftersom den nya modellen bygger på intäkter baserade på användning snarare än framställande och distribution av exemplar. En ny generation tjänster som Spotify, Telia Play, Nokia Comes With Music och Sony Ericsson Play Now Plus visar vägen, och skulle kunna sägas vara det första riktiga formatskiftet i den digitala verkligheten, från a-la-carte-downloads till all-you-can-eat-användning.

Konsumentelektronikbranscherna, d.v.s. tillverkarna av mobiltelefoner, mp3-spelare, HD-boxar, TV-apparater, datorer etc, bör därför gå samman med musikindustrins och filmindustrins branschorganisationer för att tillsammans utveckla en konsensus över hur denna övergång från exemplarframställning, till användning, som central intäktskälla ska utformas. Även om konsortier, som t.ex. det gamla SDMI, haft svårt att komma fram till vettiga standarder och riktigt bra gemensamma lösningar tror jag det är viktigt att man tillsammans blickar framåt mot en helt ny form för intäkter.

Lobbyorganisationerna bör sedan arbeta för att påverka lagstiftare och internationella organisationer som WIPO och WTO att förstå att den traditionella exemplarframställningsrätten inte längre kommer att kunna upprätthållas med hjälp av kontroll och sanktioner, så som tidigare har varit möjligt. Detta betyder inte att upphovsrätten ska försvinna, långt ifrån, det betyder endast att en del av upphovsrätten förändras så att det blir en effektiv och verkligt användbar upphovsrättslagstiftning snarare än en lagstiftning som befinner sig långt från den verklighet som hundratals miljoner människor runt om i världen befinner sig i.

I takt med att vi immaterialiserar allt mer av vår värld, känns det logiskt att tänka att immaterialrättsliga lagar och regler kommer att bli allt viktigare. Därför är det av avgörande betydelse att dessa lagar också återspeglar både den tekniska och moraliska verklighet som samhället befinner sig i. Med en framtida modell som huvudsakligen bygger på intäkter från användning av musiken, snarare än exemplarframställningen, tror jag att de totala intäkterna till upphovsmännen har en potential att kunna öka drastiskt och skapa en mylla av kreatörer och musikskapare som gör allt för att få människor att sprida, kopiera och lyssna på musiken på allahanda apparater.

tisdag 3 februari 2009

Digitala Ekonomier

Har varit med på en konferens två dagar på Malmö Högskola som fokuserat på något som kallats "digitala ekonomier." En lång lista intelligenta människor har varit med från universitet och företag runt om i Sverige. Här har diskuterats Open Source, tvåstegs off-shoring, evolutionary disruption, värdeskapande i kulturbranscher, Civic Media, connectivity vs control, innovation, kreativitet, kultur som handelsvara, generativ kapacitet, utgivningsmonopol, betalningströsklar, informationsassymmetrier, indikatorsystem, postidigitala ekonomier och kognitiva dissonanser.

Hemskt trevligt här i Skåne faktiskt. Jag stannar en stund till. 

måndag 2 februari 2009

Jag vill också alltid ha rätt

 

http://xkcd.com

Artikel i DN om bundling

Är med i en liten artikel i Dagens Nyheter idag om den nya generationens musiktjänster. Ett litet tillägg kanske, det är inte nedladdningen från fildelningsnätverk generellt som har gått ner, utan specifikt nedladdningen av musik enligt de undersökningar som finns. Ur ett datatrafikmässigt perspektiv fortsätter nedladdningen från fildelningsnätverken fortfarande att öka, och det finns ju flera skäl till det, dels att det handlar om filmer och dels att man i ökande omfattning börjar ladda ned rena DVD-kopior, d.v.s. torrents som är 4GB istället för DivX-filer som är 750 megabyte.

Spotify för filmbranschen förresten, det vore något. Tro när vi får se det.

söndag 1 februari 2009

Mitt i musiken

Jag och några andra intervjuades kring kopiering och upphovsrätt i ett 20 minuter långt och rätt omfattande reportage i Mitt i Musikens veckomagasin förra fredagen. Reportaget börjar ca 13.30 in i programmet. Här en liten artikel också.

Precis som Per tror jag att vi kommer att ha den här intressanta, och ibland frustrerande, debatten under många år framöver eftersom det vi går igenom är ett stort samhällsskifte som involverar så mycket mer än "bara" frågan om kopiering av musik eller film. Ett bra perspektiv på det vi går igenom finns från Manuel Castells som föreläste på KTH nyligen. Här finns en video (är inbäddad, kan ta en stund att ladda in).