torsdag 26 februari 2009

SR om PKE

Sveriges Radio uppmärksammar privatkopieringsersättningen i Mitt i Musiken. Branschorganisationen Elektronikbranschen har gått ut och sagt att Konsumentverket i högre utsträckning bör vara med när nivåerna bestäms. Intressant är att Konsumentverket, som inte alls har funnits med i diskussionerna kring PKE tidigare, reagerar på att det inte tas ut PKE på datorer och hårddiskar (mobiler nämns inte). Diskussionerna och förhandlingarna om PKE kommer helt klart att bli heta framöver då lagringsutrymme utvecklas exponentiellt och nivån 4 kronor per gigabyte är ohållbar i längden. Copyswede, som samlar in PKE, har haft kraftigt ökade intäkter de senaste åren, och precis som jag har sagt tidigare tror jag på PKE som en viktig intäktskälla för musikskapare och musikbolag, åtminstone under en period nu när vi går igenom formatskiftet från exemplar till användning

Inga kommentarer: