söndag 26 augusti 2007

Enormt tomrum hittat i universum

Även om rymden ibland verkar fullständig tom på materia och energi finns det oftast någon form av massa, strålning, ljus i ett område även om det kan vara ytterst lite och mycket utspritt. Under senare år har astronomer dock hittat ett flertal områden som verkar vara helt tomma på materia.

Tre forskare på University of Minnesota har analyserat data från projektet NVSS som tittar ut i rymden med 27 radioteleskop. De skriver i papperet Extragalactic Radio Sources and the WMAP Cold spot att den enda förklaringen till den "cold spot" som hittades år 2004 är ett enormt tomrum i universum. Och då pratar vi alltså TOMRUM, en miljard ljusår tvärsöver...

Lawrence Rudnick säger i pressmeddelandet: "Not only has no one ever found a void this big, but we never even expected to find one this size." En av medförfattarna till papperet, Liliya R. Williams, säger: "What we've found is not normal, based on either observational studies or on computer simulations of the large-scale evolution of the Universe."

Upptäckten skulle kunna hjälpa till i arbetet att förstå mörk materia och mörk energi, ett område som astronomer och astrofysiker lägger mycket resurser och forskningsarbete på.

Inga kommentarer: