tisdag 14 augusti 2007

"Kraftag mot cancern"

Göran Hägglund skriver i Hallandsposten: "I framtidens Sverige vill jag att det ska finnas många som inte känner någon som drabbats av cancer." Det finns en hel del politiker som har underskattat sjukdomen, inte minst i USA där Nixon 1971 förklarade krig mot cancern och ökade finansieringen till forskningen drastiskt. Det är 36 år sedan. Hägglund vill väl inte framstå som för optimistisk kan man tänka sig, han kallar det inte "kriget" utan "kampen" mot cancer. Kerstin Wigzell har utsetts till att ta fram en nationell cancerstrategi. Hoppas hon involverar den internationella spetskompetensen på området och tittar lite längre fram än bara några få år. Spännande cancerforskning finns ju i gränslandet mellan nanoteknologi, bioteknologi och traditionell sjukvård.

Inga kommentarer: