lördag 18 augusti 2007

Ansiktsbok

Så är jag då medlem i Facebook. Hur presenterar man sig själv i en community på bästa sätt? Hur bygger man den identitet som ska representera en själv online? Vad får man, bör man, ska man göra?

I papperet Face-Time: The Construction of Identity on Facebook skriver Faith L. Kelley: "Facebook users attempt to manage the impression others receive of them by guessing what their interpretation of their performance will be." Varför väljer man den bild man väljer när man officiellt ska försöka visa vem man är och hur modifierar man texter för att framställa sig själv i en bättre dager? Kelley jämför Facebook med en scen där folk skruvar på representationen av sig själv för att framstå på ett visst sätt i en viss social kontext. Men för mycket skruvande kan få en negativ effekt beroende på vilken grupp man tillhör. 

Följaktligen skulle det kunna vara bra med flera olika identiteter eller olika varianter på identiteter om man ska röra sig bland många sociala nätverk. Kelley skriver att Facebook "complicates some identity construction tasks such as audience segregation, the performer attempting to perform different identities for different groups of people, and impression management, carefulness about what information is divulged to the audience depending on how the performer believes the audience will interpret it."

En läsvärd studie. Hon har intervjuat studenter i första hand, och kommer fram till slutsatsen att kommunikation via Facebook i grund och botten är precis likadan som all annan kommunikation. Vissa personer är extremt medvetna om hur de uppfattas av omgivningen, medan andra inte är det riktigt lika mycket... :)

Inga kommentarer: