söndag 16 november 2008

Musik 2020

Vision: År 2020 finns det inga illegala musikfiler, varken tillgängliga online eller lokalt lagrade på allehanda lagringsmedia. Det kan helt enkelt inte finnas några "illegala" musikfiler eller "illegala" kopior eftersom de alla (inklusive alla de filer som spridits under de senaste femton åren och som ligger överallt) är en del av ett och samma digitala ekosystem där metoderna för transparent identifiering och hantering av metadata utvecklats vidare från dagens Track ID (Sony Ericsson köpte Gracenote för ett litet tag sen), Shazam, Midomi, ID3-taggar, samt att scrobbling-metoderna har utvecklats radikalt och inkorporerats i våra produkter.

Semantiska webben gör att all musik som publiceras decentraliserat på framtidens plattformar för podcasts, bloggar, sociala nätverk, fildelningsnätverk eller vad det nu är som ligger runt hörnet, blir en del av ett automatiskt, transparent, anonymt och i hårdvara och mjukvara (d.v.s. främst framtidens webbtjänster med tanke på SaaS-utecklingen) inkorporerat lager för inhämtning av musikdata. Bygg vidare på den vision om "semantic publishing" som Tim Berners-Lee pratar om.

Gratis spridning av musik, på precis samma sätt som idag, via fildelning, via MSN, via Bluetooth mellan telefoner, via e-post, via bloggar eller poddar eller Seeqpods eller vad som helst, men med möjligheten att kunna mäta av musikanvändning för att kunna fördela en "pool of money" till de rättighetshavare som är involverade i verket. Pengarna i sin tur kommer från ett antal olika intäktsmodeller, t.ex.: 1) Bundlad tillgång med produkter och uppkopplingar, 2) Reklambaserade modeller typ Spotify-ish-tjänster eller MySpace-ish eller YouTube-ish och 3) Flat fee all-you-can-eat-tjänster.

Alltså, effekten blir att framtidens musikbransch kommer att UPPMANA människor att sprida filerna så mycket som möjligt, ju mer decentraliserad användning och kopiering från användarna på fildelningsnätverk och allehanda okontrollerade plattformar, desto mer pengar till upphovsmännen.

Åh, jag vill så hemskt gärna vara klar med min avhandling snart...

Inga kommentarer: