torsdag 18 december 2008

Svenska Akademien bör förbättra betydelserna av orden "fildelning" och "nedladdning"

Fildelning - upphovsrättsskyddat material - piratkopiering - nedladdning.

Ni känner igen orden. Beroende på vem som använder dem så används de på olika sätt och med olika betydelser. Journalister och artister och alla andra använder orden lite här och lite där.

Men, faktum är att Svenska Akademien har identifierat både "fildelning" och "nedladdning" som nya svenska ord, om än med rätt korta och luddiga förklaringar. Fildelning definieras som en dataterm med betydelsen "utdelning av filer mellan olika datorer i ett nätverk." Nedladdning definieras också som dataterm men med en mycket kort beskrivning, "t.ex. att ladda ned film från nätet."

Enligt Datatermgruppen är fildelning: "tillgängliggörande av filer på en dator för kopiering från andra datorer i samma datornät."

I en kommenter skriver Datatermgruppen: "Delning står här för ’det att dela med sig’. Fildelningstekniken är etablerad och okontroversiell i lokala datornät utan särskild filserver (så kallade icke-hierarkiska nät). Även om det på senare tid blivit vanligt att via fildelning ge andra tillgång till upphovsrättsskyddat material som filmer och musik på Internet, så står termen fildelning i sig inte för något olagligt. För fildelning av sådant upphovsrättsskyddat material rekommenderar vi piratkopiering på nätet."

Det har tagit rätt många år innan P2P-tekniken har accepterats som en ny och spännande teknologi för underhållningsindustrierna, även om det fortfarande finns mycket kvar att göra. I Sverige har vi t.o.m. två riktigt bra filmtjänster som bygger på fildelningsprotokollet Bittorrent, www.headweb.com och www.ameibo.com, och allt oftare hör jag nu musiker och branschmänniskor vara de som säger: "Fildelning är inte olagligt i sig." Det är bra. Det visar att vi åtminstone börjar få lite konsensus när det gäller betydelsen av orden "fildelning" och "nedladdning."

Men, jag tror det behövs ännu tydligare definitioner, framför allt från SAOL.

Nästan alltid får jag frågor från studenter som jag föreläser för: "Fildelar du?" eller "Sysslar du med nedladdning?"

Vad ska jag svara?

Ja, det är klart jag gör. Det gör alla. Jämt. Men jag måste samtidigt förklara för dem att de troligen har en helt felaktig uppfattning om vad orden fildelning och nedladdning betyder.

Med tanke på att internet och de nya digitala medierna blivit så viktiga för alla delar av samhället, och kommer att bli ännu viktigare framöver i takt med att vi digitaliserar och virtualiserar allt fler processer och funktioner i vår vardag, skulle det också behövas en rejäl genomgång av hur man lär ut betydelsen av de här begreppen i skolan. Jag skulle gärna vilja se hur t.ex. lärare i svenska i grundskolan lär ut de här orden.

Men först och främst, Svenska Akademien borde ge orden "fildelning" och "nedladdning" en mycket mer detaljerad betydelse i ordlistan. Orden måste få en ännu tydligare särskiljning från begreppet piratkopiering.

Så, jag har just skickat in lite förslag till Svenska Akademien om nya definitioner i nästa upplaga. Under ordet nedladdning tycker jag t.ex. man ska ha med följande: "detsamma som kopiering av data från internet till lokal lagring eller användning," eller något liknande, inte så kort och luddigt som det är idag.

Ju fler som ligger på SAOL om det här, desto bättre tror jag. Här kan ni skicka in förslag: http://www.saol.se/SAOL_nominee.html

2 kommentarer:

Peter Alvarsson sa...

Begreppsförvirring och sammanblandning av termer har vi också märkt är ett stort problem; i filmbolagens organisationer är (var?) t.ex. ordet "bittorrent" ett skällsord och själva symbolen för olaglig nedladdning. Den ses fortfarande inte som en riktigt "rumsren" teknik av en del. Så: JA tack, fram för bättre definitioner i SAOL! Vad skickade du mer in?

Daniel Johansson sa...

Jag ringde faktiskt in också och pratade med dem. Och så skickade jag in lite förslag på hur de skulle kunna skapa nya definitioner. Men jag har inte fått något svar än...