fredag 26 september 2008

Det andra hemmet, del 2

En liten follow up på mitt inlägg om det andra hemmet efter en maildialog med Sebben. Det är nyttigt att zooma ut ibland. Om man tittar på det här samhällsskiftet vi just nu går igenom, där hela basen för samhället håller på att byggas om på samma sätt som den industriella revolutionen under 50 år förändrade vad folk jobbade med, vart man bodde, vilka värderingar man hade, fritidsintressen etc, så var det självklart att den som jobbade kvar på sin gård och inte flyttade in till London eller Stockholm för att jobba på industri hade otroligt svårt att förstå det livet.

Kanske ska man inte kalla industrialiseringen för en "revolution", det tog ju faktiskt många årtionden innan samhället hade transformerats kring elektriciteten, ångmaskinen, explosionsmotorn etc, och det var en rätt långdragen process, på samma sätt som den informationsteknologiska revolutionen inte sker över en natt utan tar många årtionden. Men non the less, människors värderingar, beteenden, vanor och övertygelser förändrades successivt och förändras även nu.

När jag försöker förklara för en del digital immigrants hur viktigt livet online, eller i det "andra hemmet", är för väldigt många, med bloggande, Facebook-statusar, bildtaggningar, Pirate Bay och MSN förstår man det inte riktigt fullt ut, helt enkelt för man har en annan värdegrund. Hur skulle Facebook kunna vara så viktigt? Hur skulle MSN kunna vara så viktigt? Hur skulle MyP2P.eu kunna vara så viktigt? Och tappar man inte det sociala umgänget online? Och är det inte farligt att spela spel? Det är ju inte på "riktigt"? Och glömmer i samma ögonblick bort att det ÄR på riktigt. Facebook är lika verkligt och riktigt som telefonsamtal, fester, presenter, jobbmöten eller vad som helst annat. Att chatta på MSN ÄR lika verkligt som att träffas på ett fik och prata, eller slänga iväg en fråga tvärsöver kontoret. Det är bara en annan form av verklighet.

Det nya samhället är ett informationssamhälle, ett tillgänglighetssamhälle där allt finns att nå, transparent, vart du vill, när du vill och hur du vill. Kommunikation, umgängesformer och vad som upplevs som viktigt förändras, och en av de starkaste krafterna i hela informationsteknologin är decentraliseringen. Decentralisering och transparens. Inte centralisering och kontroll.

Hela industrialiseringen byggde på centralisering och kontroll som ideologier för effektivisering. Under 100 år har hela produktionsapparaten sett likadan ut för alla "industrier", d.v.s. även för t.ex. "musikindustrin". Helt plötsligt är fabriken ute på varenda människas skrivbord, i knäet, i handen, och allt har decentraliserats och demokratiserats. Det personer som inte känner att de hänger med skulle behöva göra är att ta ledigt från sina vanliga arbetsuppgifter i tre veckor och bara hänga på fildelningsnätverk, bli medlemmar i interna BitTorrent-communities för nya filmer och kämpa för att bygga ratio, dela med sig av sina mp3-or på Pirate Bay, blogga om personliga saker varje dag för att känna hur det känns, leva och andas Facebook, stänga av sin fasta telefon och verkligen enbart SMS-a och använda MSN. Uppleva nätet. Känna nätet. Sen kan man börja fundera över varför kidsen inte vill betala för musik.

"Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance." - Morpheus till Neo innan han sväljer det röda pillret.

Inga kommentarer: