tisdag 7 april 2009

Internetvanor bland gymnasieungdomar

Stockholms universitet har gjort en undersökning av Internetvanorna hos 532 ungdomar som går på gymnasium i Stockholm. Man kommer fram till att det är stora skillnader mellan hur killar och tjejer använder nätet, något som jag också har kommit fram till i min egen forskning kring fildelning. Det är naturligtvis alltid farligt att generalisera, men det är ändå tydligt att de tjejer jag pratat med verkar ha ett mer pragmatiskt förhållningssätt till att ladda ned musik och film från fildelningsnätverk, de går till t.ex. Pirate Bay och söker efter något om de vet vad de vill ha, de har ett tydligt mål med nedladdandet, medan det är killar som i större utsträckning är aktiva i forum på fildelningsnätverken och som aktivt delar ut material och lägger upp på nätverken. Som sagt, det är livsfarligt att generalisera alltför mycket när det gäller sådana här beteenden, självklart finns det tjejer som också är mer “aktiva” i sin fildelning, men det är långt ifrån lika många som killarna i min studie. Detta är dock kvalitativ och inte kvantitativ data, vilket naturligtvis behövs om man ska få reella siffror.

Inga kommentarer: