torsdag 23 april 2009

Hur nätet förändrar vårt tänkande

En artikel som har fått mycket uppmärksamhet, Is Google Making Us Stupid, av Nicholas Carr.

“Over the past few years I’ve had an uncomfortable sense that someone, or something, has been tinkering with my brain, remapping the neural circuitry, reprogramming the memory. My mind isn’t going—so far as I can tell—but it’s changing. I’m not thinking the way I used to think. I can feel it most strongly when I’m reading. Immersing myself in a book or a lengthy article used to be easy. My mind would get caught up in the narrative or the turns of the argument, and I’d spend hours strolling through long stretches of prose. That’s rarely the case anymore. Now my concentration often starts to drift after two or three pages. I get fidgety, lose the thread, begin looking for something else to do. I feel as if I’m always dragging my wayward brain back to the text. The deep reading that used to come naturally has become a struggle.”

Skönt att veta att det är fler som känner likadant... En intressant fråga är huruvida digital natives har samma förhållningssätt till det här, eller om det är immigranterna som främst upplever den här förändringen. Helt klart behövs det mycket mer forskning kring hur människans responser och tänkande förändras på grund av det tillgänglighetsparadigm vi befinner oss i.

Inga kommentarer: