måndag 27 april 2009

Artificiell hjärna

IDG skriver om Blue Brain, projektet där man försöker simulera en bit hjärnbark hos en människa ända ner till molekylnivå, med syftet att  närmare kunna undersöka hjärnans struktur. Så här ser den simulerade hjärnbarken ut:

hjarnbark

“Den börjar lära sig saker och börjar minnas saker. Vi kommer att kunna se när den återkallar ett minne, och varifrån den hämtar minnet, för vi kommer att kunna spåra varenda aktivitet för varje molekyl, varje cell och varje koppling och se hur minnet bildas, säger Henry Markham i en intervju med BBC.”

Uploading kanske inte är så vansinnigt långt borta trots allt…

Inga kommentarer: