torsdag 13 september 2007

Vem vet om vad jag vet?

Har idag suttit i ett spännande möte hela dagen på Högskolan i Kalmar. Ett femtontal forskare, lektorer, företagare och andra med massor av spännande kunskaper och erfarenheter. Vi kom från många olika discipliner: Informatik, datavetenskap, företagsekonomi, journalistik etc, och jag skulle verkligen ha velat dyka in i allas mycket kunniga hjärnor. Istället är vi utlämnade till en flaskhals. Talet.

Tänk om vi istället hade kunnat koppla upp vårt gemensamma kunnande mot en central nod som klarade av att hantera samtliga medvetanden och förmedla varandras kunskaper kollektivt till hela gruppen. En fråga skulle kunna ställas och programvaran skulle kunna identifiera respektive kunskaper och baserat på alla de olika erfarenheter och kompetenser vi besitter kunna leverera kunskaperna ut till hela nätverket.

Jag skulle verkligen tycka det var otroligt grymt att ha Päivis kunskaper i informatik, Anders kunskaper i semantiska webben, Sunes och Olofs erfarenheter från mediabranschen och Leifs kunskaper i projektledning och företagsekonomi. Men istället är jag utlämnad till att sitta och försöka ta in det som kommer ut ur deras munnar. Visst, de sade jättemycket bra, man snacka om bandbreddsproblem... Tryck in allting istället!

Kanhända kanske någon skulle kunna haft nytta av det lilla jag vet också...

Inga kommentarer: