fredag 14 september 2007

Antagning till forskarutbildning

I onsdagens Opinion i Computer Sweden skriver Björn Rodén: "Det är inte färre universitet Sverige behöver, utan en återgång till de friare antagningsformerna för forskarutbildning som fanns under det förra millenniet." Han menar att problemet är att vi har en bra grundutbildning i Sverige men är svaga när det gäller olika variationer och alternativ för forskarutbildning.

Som industridoktorand kan jag hålla med Rodén i argumentet. Jag blev själv antagen till forskarutbildningen en lite speciell väg och jag är ett levande exempel på någon som inte ville vara traditionell doktorand anställd av högskolan. Om inte högskolan, i detta fallet "högskolorna", HIK och BTH, hade hjälpt till och öppnat upp möjligheten för mig att vara industridoktorand hade  jag förmodligen aldrig påbörjat forskarstudierna.

Jag är idag anställd av ett privat bolag, Musiclink, inskriven på BTH och genomför mina doktorsstudier ungefär 30% på högskolan och 70% på företaget. Jag tror verkligen på den här sortens forskarutbildningar för att skapa gränsöverskridande forskning mellan näringslivet och akademin. För en sådan utveckling krävs det dock att individer som kanske inte har intresse av att sitta på institutionen, utan vill vara verksamma på ett företag, också får bedriva forskarstudier.

Inga kommentarer: