lördag 8 september 2007

Jordbruket omsprunget

Trots att jordbrukssektorn i vår del av världen under lång tid minskat till förmån för industri- och tjänstesektor, visar det sig att på en global skala har jordbruket fortsatt att vara ett stort område med många sysselsatta, framför allt i många fattiga länder med stora befolkningar. Enligt Key Indicators of the Labour Market (KILM) var fördelningen av arbetskraften globalt år 2006: 42% i tjänstesektor, 36,1% i jordbruket och 21,9% i industrin. För tio år sedan var det 42% som arbetade inom jordbruket, 37% med tjänster och 21% inom industrin.

En lika intressant iakttagelse är att det verkar som om en hel del fattiga länder tar steget direkt från jordbruket till tjänstesektor.

Inga kommentarer: