fredag 23 november 2007

Den nya unionen

Har just varit med på träffen The New Union som arrangerats på Nalen. Det är ett initativ taget från Creative Engineering och som syftar till att skapa en ny plattform för möten och samarbeten mellan norsk och svensk musikbransch.

Jag har bl.a. fått lära mig vilka Dum Dum Boys är...

Under hela dagen och kvällen har jag blivit alltmer förvånad över de kulturella skillnader som finns mellan Sverige och Norge. Trots att våra språk är rätt lika finns det en stor skillnad i mentalitet och synsätt. Ibland tycker jag det verkar som att vi svenskar inte förstår att vår egen kulturella bakgrund påverkar synen på norsk kultur. Och trots att våra språk är rätt lika spelar de små skillnaderna helt klart in.

Återigen. Dum Dum Boys... De är jättestora i Norge.

Men, till syvende och sidst, det finns jättemycket möjligheter med ett utökat samarbete mellan norska och svenska musikföretag. Nu är det bara att göra det liksom.

Inga kommentarer: