måndag 1 oktober 2007

Barnböcker historiskt

"Gud är den, som med ett ord, Skapat himmel, haf och jord; Men af allt, som jorden bär, Men’skan honom kärast är" (ur "ABC-bok för flitiga barn", JL Brundins förlag, 1856)

"Mor ror. Mor-mor ror. Ror mor? O, mor!" (ur "Vill du läsa?", Norstedt & Söner, 1944)

"Här är Hans och ett rep. Här är en haj. Hajen sa hej till Hans." (ur "Läseboken Blå", Liber förlag, 2006)

(DN)

Inga kommentarer: