fredag 22 maj 2009

Seminarier online

HUMLab på Umeå Universitet filmar och lägger ut många av de intressanta seminarier som genomförs på adressen http://stream.humlab.umu.se. Nu senast publicerade man bl.a. en föreläsning med Bruce Damer, aka DigiGardener. Worlds.com, ActiveWorlds.com etc.

Inga kommentarer: